Translation of "i don't know" in Czech

S Synonyms

Results: 27611, Time: 0.0243

nevím já nevím neznám to nevím nechápu netuším ani nevím nevim nevím , o už nevím ale nevím nevěděl jsem tak nevím nic nevím nejsem si jistý nevím , jak je nevím , je to nevím o nic

Examples of I Don't Know in a Sentence

I don't know, Harold, but thank you.
Nevím, Harolde, ale děkuju ti.
Well, I don't know, Luke.
No, já nevím Luku.

Hillary, I don't know Hillary.
Hillary, neznám Hillary.
I don't know, Mulder.
To nevím, Muldere.
I don't know how your dad can stand her.
Nechápu, jak ji tvůj táta může vystát.
I swear I don't know where the bombs are!
Přísahám, že netuším, kde jsou bomby.
I don't know what i'm going to say, Martin.
Ani nevím, co bych říkal, Martine.

I don't know where it is, José!
Nevim, kde to je, José!
I don't know. Life.
Nevím, o životě.
I don't know what i'm doing anymore.
Už nevím co dělám.
I don't know why that door was open.
Ale nevím, jestli ty dveře byly otevřené.
Master, I don't know you are detective.
Mistře, nevěděl jsem, že jste detektiv.
I don't know if she's going to listen to me.
Tak nevím, jestli mě bude poslouchat.
I don't know a thing about gardening, sir.
O zahradničení nic nevím, pane.
I don't know if it will ever be OK.
A nejsem si jistý jestli to bude někdy v pořádku.
I don't know, go crazy, have mine.
Nevím, je to šílené, vezmi si mé.
I don't know any more than you do.
Nevím o nic víc, než ty.
Carolyn, I don't know if you remember me.
Carolyn, nevím, jestli si mě pamatujete.
And, uh, I don't know what to do.
A, uh, já nevím, co dělat.
And I don't know his name-.
A neznám jeho jméno.
I don't know, but the caves are vast.
To nevím, ale ty jeskyně jsou rozsáhlé.
I don't know why my mother hired you.
Nechápu, proč vás matka najala.
But I don't know how to get him out.
Ale netuším, jak ho dostat ven.
I don't know if i'm gonna be able to fall asleep.
Ani nevím jestli budu schopný usnout.
I don't know exactly but somewhere in the EU.
Nevim přesně ale někde v EU.
And I don't know what this other thing's about.
A nevím, o čem jsou ty další věci.
I don't know who to believe anymore.
Už nevím, komu mám věřit.
I know they're black; I don't know why.
Vím, že jsou černé, ale nevím proč.
Roswitha, I don't know how old you were.
Roswitho, nevěděl jsem kolik ti bylo.
I don't know if I ever would have found Charlotte.
Tak nevím, jestli bych našel Charlottu.

Results: 27611, Time: 0.0243

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "i don't know"


i wondered
i dunno
i didn't realise
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More