Translation of "i don't know what" in Czech

Results: 4681, Time: 0.0227

nevím , co nevím , co na to nevím , co se to já nevím , o čem já nevím , jaký nevím , co s tím nevím , nevím co nevím co máš já nebudu vědět co nevím , čemu nevím , čím nevím , čeho já nevím , o co já nevím , jaké já nevím o co

Examples of I Don't Know What in a Sentence

And I don't know what Ryan is doing.
A nevím, co dělá Ryan.
Umpire, I don't know what to say.
Pan rozhodčí, nevím, co na to říct.

Veal Terry, I don't know what happened.
Terry, nevím, co se to stalo.
James, I don't know what you're talking about!
Jamesi, já nevím, o čem to mluvíš!
No, I don't know what's the best.
Ne, já nevím, jaký je nejlepší.
Oh, I don't know what to do anymore.
nevím, co s tím dělat dál.
I don't know what to offer you.
Nevím, nevím co víc, když peníze už máš.

I don't know what you're planning, Dex,
Nevím co máš v plánu, ale jsem proti.
Right now, I don't know what to believe.
Zrovna teď nevím, čemu mám věřit.
Yeah, I don't know what it is.
Jo, nevím, čím to je.
I don't know what scares me more.
Tak nevím, čeho se mám bát víc.
I don't know what's going on here, but.
Já nevím, o co tu jde, ale.
I don't know what his plans were.
Já nevím, jaké měl plány.
Well, I don't know what you're worried about.
Teda, já nevím o co se tak bojíš.
I don't know what Walter promised you--.
Nevím, co vám Walter slíbil.
I don't know what to say, Mistress.
Nevím, co na to říct, učitelko.
Jason I don't know what's happening to me.
Jasone, nevím, co se to se mnou děje.
Well, I don't know what you're talking about.
No, ani já nevím, o čem mluvíš.
I don't know what the Mickey plan is though.
Ale já nevím, jaký je můj plán.
( Scott) I don't know what to do.
Nevím, co s tím mám dělat.
I don't know what she and the sock man saw.
Nevím, nevím co ona a ten ponožkář viděli.
Now I don't know what to believe.
Ted nevím, čemu mám věřit.
I don't know what I didto deserve you.
Nevím, čím jsem si tě zasloužila.
I don't know what i'm capable of anymore.
nevím, čeho jsem schopná.
I don't know what you're on about.
Já nevím, o co ti jde.
I don't know what your rights are.
Já nevím, jaké máš práva.
Captain, I don't know what's going on.
Kapitáne, já nevím o co jde.
Soup and a chair and I don't know what else.
Židle a polévka, nevím, co dalšího.
Well, I don't know what to say, miss.
No, nevím, co na to říct, slečno.
I don't know what happened, Brian.
Nevím, co se to stalo, Briane.

Results: 4681, Time: 0.0227

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS

"I don't know what" in other languages


Spanish
French
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More