Translation of "i don't think" in Czech

S Synonyms

Results: 9623, Time: 0.0247

nemyslím si nemyslím já si nemyslím nemyslím , že by nemyslim nezdá se mi nemyslím si , že by to nepřipadá mi jsem si nemyslel myslím myslím si si myslím myslím , že by já si myslím myslím , že jsem nemyslím , že bych nemyslím se zdá se mi mně se nezdá

Examples of I Don't Think in a Sentence

And I don't think you're boring.
A nemyslím si, že seš nudnej.
But I don't think you need send Helen there.
Ale nemyslím, že Helen tam musíte poslat.

And I don't think you're ready.
A já si nemyslím, že jsi připravená.
But I don't think anything's set in stone.
Ale nemyslím, že by to bylo něco jako přikázání.
Yeah, I don't think that's gonna work out.
Jo, nemyslim si, že to vyjde.
Kira, i don't think you're hearing me.
Kiro, nezdá se mi, že bys mě poslouchala.
Oh, I don't think Eli would mind.
Nemyslím si, že by to Elimu vadilo.

I don't think this was such a good idea, man.
Nepřipadá mi to zrovna jako dobrej nápad.
I don't think I ever heard his last name before.
Nikdy jsem si nemyslel, že uslyším jeho příjmení.
I don't think she heard you.
Myslím, že tě neslyšela.
But I don't think you're like most people.
Ale myslím si, že nejsi jako většina lidí.
Because I don't think he was your grandfather.
Protože si myslím, že to nebyl tvůj dědeček.
But I don't think he will like it.
Ale myslím, že by se mu to moc nelíbilo.
Yeah, but I don't think she did this.
Jo, ale já si myslím, že to neudělala.
Yeah, I don't think I have, either.
Jo, myslím, že jsem to taky neměl.
I don't think I can even tell anymore.
Nemyslím, že bych mohla říct něco víc.
Yes, but I don't think that.
Ano, ale nemyslím se, že.
I don't think we have met before.
Zdá se mi, že jsme se nikdy nepotkali.
I don't think it's so funny.
Mně se to nezdá tak vtipný.
But I don't think Amos believed me.
Ale nemyslím si, že mi to Amos věřil.
I don't think he will be disappointed.
Nemyslím, že bude zklamaný.
Yeah, I don't think bees hide.
Jo, já si nemyslím, že se včely skrývají.
Well, I don't think it's ever been replaced.
Nemyslím, že by byl vůbec někdy vyměněný.
I don't think even genius can know what it is.
Ne, nemyslim, že ani genius víc to je.
I don't think we're fighting.
Nezdá se mi, že bychom se hádali.
Well, I don't think it's a fracture.
No, myslím, že to fraktura není.
I don't think you will be disappointed.
Myslím si, že nebudete zklamáni.
Somehow, I don't think this IS fun.
Nějak si myslím, že tohle zábava nebude.
But I don't think he would mind coming home.
Ale myslím, že by mu nevadilo se vrátit domů.
And I don't think you really have one.
A já si myslím, že ty žádné nemáš.

Results: 9623, Time: 0.0247

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "i don't think"


i don't believe
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"I don't think" in other languages


Russian
Spanish
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More