Translation of "i don't want" in Czech

S Synonyms

Results: 11153, Time: 0.0254

nechci já nechci už nechci nechci se nechci to nechci mít nechtěl jsem nestojím nerad bych nehci nepřeju si netoužím nepřeji si nechcem nechcu nepřeji nechci tu mít nechci po tobě nechci je už

Examples of I Don't Want in a Sentence

Kevin, I don't want your money.
Kevine, nechci tvoje peníze.
I don't want to be a god, Simon.
Já nechci být Bůh, Simon.

I don't want to see him again, anyway.
Stejně ho už nechci znovu vidět.
Francis, I don't want to quarrel with you.
Francisi, nechci se s tebou přít.
Listen, I don't want any drama with you.
Poslyš, nechci to tady s tebou nějak hrotit.
Look, I don't want it in my house.
Podívej, nechci mít to svinstvo v domě.
I don't want to distract you.
Nechtěl jsem vás rozptylovat.

I don't want that kinda life, Ringo.
O takový život nestojím, Ringo.
I don't want dinner getting cold.
Nerad bych, aby vystydla večeře.
I don't want to let these townspeople down.
Nehci se nechat zabít kvůli těmhle lidem.
I don't want anybody discussing my affairs.
Nepřeju si, aby někdo strkal nos do mých věcí.
I don't want everyone staring at me.
Netoužím, aby na mě všichni zírali.
I don't want you doing it.
Nepřeji si, abyste to dělal.
I don't want to leave a dirty house.
Nechcem nechat špinavý dům.
What if I don't want your money?
Co když nechcu vaše peníze?
I don't want to catch your disease.
Nepřeji si chytit tvou nemoc.
I don't want this circus.
Nechci tu mít takový cirkus.
I don't want you to deal with anything.
Nechci po tobě, aby ses s tím vyrovnávala.
I don't want to even see them, I need coffee.
Nechci je už ani vidět, potřebuju kávu.
But I don't want to lose you, Ben.
Ale nechci tě ztratit, Bene.
Paris, I don't want the offices.
Paris, já nechci kanceláře.
So I don't want to hear anymore.
Takže už nechci slyšet žádný.
I don't want to worry about you.
Nechci se o tebe strachovat.
I don't want to know, not from you.
Nechci to vědět, ne od vás.
I don't want to keep any secrets from you,
Nechci mít před tebou žádná tajemství.
I swear I don't want.
Přísahám, nechtěl jsem.
But I don't want anything crazy.
Ale nestojím o nic šíleného.
And I don't want to disappoint Barbara.
Nerad bych Barbaru zklamal.
I don't want to go home alone.
Nehci jít domů sama.
I don't want that guy seeing you naked.
Nepřeju si, aby tě ten chlap viděl nahého!

Results: 11153, Time: 0.0254

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More