I GOT TO DO IN CZECH

How to say i got to do in Czech

S Synonyms

Results: 52, Time: 0.1492

musím udělat (19) mám dělat (4) musím dělat (4)

Examples of using I Got To Do in a sentence and their translations

I got to do paperwork for that kind of money, okay?
Pro takový prachy musím udělat papíry, okay?
Now i got to do what he wants?
A teď mám dělat, co chce on?
So now i got to do all this.
Teď musím udělat.
What i got to do?
Co mám dělat?

I know what i got to do.
Vím, co musím udělat.
I got to do what i got to do.
Musím dělat, co musím dělat.
W-what else i got to do?
Co- co jiného ještě musím udělat?
I got to do what's best for the boy.
Musím dělat, co je pro chlapce nejlepší.
Truth is, what else i got to do?
Pravdou je, co jiného mám dělat?
You know what i got to do?
Víš, co musím udělat?
I got to do something different.
Musím dělat něco jiného.
I got to do hero stuff.
Mám dělat hrdinu věci.
I got this thing i got to do.
Dostal jsem něco, co musím udělat.
I got to do all the, uh... where's my shoes?
Musím dělat všechnu tu.
I got to do a favour for my man real quick.
Musím udělat laskavost kamarádovi, a to hodně rychle.
Well, there's some stuff i got to do here first.
No, je tu pár věci, které nejdřív musím udělat.
I got to do what you tell me.
Musím udělat, co řekneš.
I got one last thing i got to do.
Ještě jedna věc, kterou musím udělat.
I don't know what i got to do.
Nevím, co musím udělat.
I know what i got to do next on my list, randy.
Už vím, co dalšího ze seznamu musím udělat, randy.
This is what i got to do.
Tohle je to, co musím udělat.
I got something i got to do.
Mám něco, co musím udělat.
I got something i got to do on my own.
Mám něco, co musím udělat sám.
You know, i got a lot of stuff i got to do around here, rich.
Mám toho hodně, co tady musím udělat, richie.
I got to do something.
And i got to do mine.
A já musím dělat svoji.
And i got to do what to stay?
Co mám udělat, abych zůstal?
No, this is all i got to do right now, actually.
Ne, vlastně to jediné můžu dělat a zabírá to.
I got to do everything?
To musím dělat všechno já?
I got to do something first.
Něco ještě musím udělat.

Results: 52, Time: 0.1492

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More