Translation of "i had to" in Czech

Results: 1102, Time: 0.0165

jsem musel jsem měl si měl jsem musela musela jsem si měla si mám

Examples of I Had To in a Sentence

Because I had to do something.
Protože jsem musel něco udělat.
Maybe I had to be there.
Možná jsem tam měl být.

But if I had to choose three, I would say,
Ale kdybych si měl vybrat tři, řekl bych:.
Eric, when I had to write those vows.
Ericu, když jsem musela napsat ty sliby.
I had to have been in a basement.
Musela jsem být ve sklepe.
He said I had to keep it.
Řekl, že bych si to měla nechat.
With steel if I had to guess. Okay, so?
Ocelí, jestli si mám tipnout.

Once, I had to stay in bed for three years.
Jednou, jsem musel zůstat v postely tři roky.
I'm sorry I had to yell at you.
Je mi líto, že jsem měl křičet na vás.
And then I had to walk home after that?
A pak jsem musela jít domů?
Lee, I had to.
Lee, musela jsem.
If I had to choose me a white boy to sleep with,
Kdybych si měla vybrat bělocha k vyspání,
I didn't know I had to buy Vagisil.
Ani nevím, jak si ho mám koupit.
What I had to do to survive?
Co jsem musel dělat, abych přežil?
So I had to keep an appointment with a headman's ax.
Takže jsem měl dostaveníčko s katovou sekyrou.
So I had to buy a new one.
Tak jsem musela dokoupit nového.
Neo, I had to.
Neo, musela jsem.
Because I had to wait in line for an hour.
Protože jsem musel čekat ve frontě hodinu.
This is why I had to let Connie go.
To je to, proč jsem měl Connie nechat jít.
Last night I had to see him.
Včera večer jsem ho musela vidět.
Lo, I had to.
Lo, musela jsem.
And I had to do it twice the next day.
A druhý den jsem to musel udělat dvakrát.
I knew I had to hire my nephew.
Věděl jsem, že jsem měl povýšit svého synovce.
Because I had to be at work on time.
Protože jsem musela být včas v práci.
Fred, darling, I had to loan him your terry.
Frede, miláčku, musela jsem mu půjčit tvůj župan.
So I had to find a good player, and fast.
Tak jsem musel najít dobrého hráče, a rychle.
That was all I had to tell you.
To bylo vše, co jsem měl říct.
So I had to go out and get her this.
Takže jsem musela jít a vzít jí tohle.
I had to, and--and-- I have, but.
Musela jsem a stalo se to, ale.
This is what I had to find.
To je to, co jsem musel najít.

Results: 1102, Time: 0.0165

EXAMPLES
Examples
NEARBY TRANSLATIONS

"I had to" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More