I HAVE JUST FINISHED IN CZECH

How to say i have just finished in Czech

S Synonyms

Results: 15, Time: 0.0867

Examples of using I Have Just Finished in a sentence and their translations

I have just finished making the preliminary linkups.
Právě jsem dokončil předběžné navázání spojení.
I have just finished a history of carthage.
Právě jsem dokončil historii kartága.
I have just finished stamping and addressing it to you.
Právě jsem dokončil vyúčtování a chtěl vám ho poslat.
I have just finished some tests.
Právě jsem dokončil testy.

I have just finished my report on jarrett.
Právě jsem dokončil svou zprávu o jarrettovi.
No, i have just finished.
Ne, zrovna jsem skončil.
I have just finished your book.
Právě jsem dočetl vaši knihu.
I have just finished erasing the program from the defence mainframe.
Zrovna jsem dokončil mazání toho programu z obranného počítače.
I have just finished a night shift.
Právě mi skončila noční směna.
My dear emma, i have just finished this sketch of my species theory".
Má drahá emmo, právě jsem dokončil tento nástin své teorie druhů.".
The sun is shining, we have found morgana, and i have just finished all my chores.
Sluníčko svítí, našli jsme morganu a já jsem právě dodělal ... všechny svoje úkoly.
I have just finished the sixth and final volume of" the decline and fall of the roman empire.".
Právě jsem dočetl estý svazek" vzestupu a pádu říe římské".
I had just finished a six-week american tour with john mayall.
Právě jsem dokončil šestitýdenní americké turné s johnem mayallem.
I had just finished a tough case.
Právě jsem dokončil složitý případ.
I had just finished a job at the UN.
Zrovna jsem skončil práci pro OSN.

Results: 15, Time: 0.0867

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "i have just finished"


i have just completed
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More