I HOPE YOU IN CZECH

Translation of I hope you in Czech

Results: 2352, Time: 0.2596

doufám že vám snad vám přeji vám doufám že tě to dúfam že vám doufám že vy doufám že tě doufám že vás snad vás přeju ti snad ti snad tě přeji ti přeju vám doufám že vám to

Examples of using I hope you in a sentence and their translations

I hope you don't mind, Mr. Matuschek. Thank you.
Snad vám to nevadí, pane Matuško. Děkuji.
I hope you find yourself in the new Poland.
Přeji vám, abyste se našel v tom novém Polsku.
Thank you. I hope you don't mind, Mr. Matuschek.
Snad vám to nevadí, pane Matuško. Děkuji.
I hope you're pleased.
Doufám, že tě to potěšilo.
I hope you choose well.
Přeji vám dobrý výběr.
Thank you. I hope you don't mind, Mr. Matuschek.
Snad vám to nevadí, pane Matuschek. Děkuji.
I hope you find what you're looking for.
Přeji vám to co hledáte.
I hope you learned something.
Doufám, že tě to něco naučilo.
I hope you don't mind.
Dúfam, že vám to nevadí.
I hope you don't mind eating in the kitchen,
Strážníku O"Haro. Snad vám nebude vadit jíst v kuchyni.
I hope you don't mind that we continued on without you?
Dúfam, že vám nevadí, že sme pokračovali bez vás?
I hope you hurt yourself.
Doufám, že tě to taky bolí.
I hope you are not taking any risks for yourself,
Doufám, že vy sám, příliš neriskujete, pane Fischere?
I hope you don't mind eating in the kitchen,
Snad vám nebude vadit jíst v kuchyni,
I hope you will find it, somewhere else.
Přeji vám, abyste ho našel. Ale někde jinde.
I hope you don't mind, Mr. Matuschek. Thank you.
Snad vám to nevadí, pane Matuschek. Děkuji.
I hope you and your wife come to the IAC Conference.
Doufám, že vy a vaše žena přijedete v červnu na I.
I hope you enjoy your stay.
Přeji vám příjemný pobyt.
I hope you didn't let the fisherman catch you. A lovely creature.
Nádherné stvoření. Doufám, že tě rybář nechytil.
I hope you're getting help.
Dúfam, že vám pomohli.
I hope you were not disturbed by my son's behavior,
Doufám, že vás neobtěžovalo chování mého syna, Seleku.
I hope you didn't blow your wad on this, Son.
Doufám, že tě to nezruinovalo, synu.
I hope you of all people will understand that I had no choice.
Doufám, že vy všichni pochopíte, že nemám na výběr.
I hope you feel better soon.
Přeji vám brzké uzdravení.
I hope you don't mind, but, please, get out.
Snad vám to nevadí, ale prosím vystupte.
Whit, I hope you don't have the wrong idea?
White, doufám, že tě nenapadlo něco nevhodného?
I hope you weren't upset by that business in the drawing room.
Snad vás to v přijímacím salónku nerozčílilo.
I hope you and Gilbert have a wonderful life together.
Přeji vám i Gilbertovi hodně štěstí na společné cestě.
I hope you never need a favor from your fellow man.
Doufám, že vy nikdy nebudete od nikoho potřebovat pomoc.
Well, I hope you like the taste of my soufflé. Sports metaphor.
No, snad vám zachutná moje suflé. Metafora ze sportu.

Results: 2352, Time: 0.2596

See also


i hope you know
doufám , že víš
i hope you understand
doufám , že chápete
i hope you find
doufám , že najdeš
i hope you got
doufám , že máš snad máte
i hope you can
doufám , že můžete
i hope you are
doufám , že jste
i hope you enjoy
doufám , že si užijete
i hope you realize
doufám , že si uvědomuješ snad si uvědomujete
i hope you do
doufám , že ty snad
i hope you die
doufám , že umřeš
i hope you brought
doufám , že jsi přinesl
i hope you told
doufám , že jsi řekla
i hope you feel
doufám , že se cítíš
i hope you see
doufám , že vidíš
i hope you win
doufám , že vyhraješ
so i hope you
takže snad vám
i hope you realise
doufám , že si uvědomujete

S Synonyms of I hope you


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More