I JUST GOT IN CZECH

How to say i just got in Czech

S Synonyms

Results: 503, Time: 0.374

právě jsem dostal (119) právě jsem přišel (4) akorát jsem dostal (2) právě jsem přijel (3) teď jsem dostal (3)

Examples of using I Just Got in a sentence and their translations

Guys, i just got my first offer on an organ.
Lidi, právě jsem dostal první nabídku orgánu.
And i just got the script.
A zrovna jsem dostal scénář.
Sir, i just got nirupama's husband's picture.
Pane, právě jsem dostal fotku manžela nirupama.
I just got a brand-new samsonite silhouette," and i hate it.
Zrovna jsem dostal nejnovější samsonite silhouette a nelíbí se mi.

Yeah, i just got a call from one of my contacts.
Jo, právě mi volal jeden kontakt.
Yes, i just got a telegram.
Ano, právě jsem dostal telegram.
Yeah, i just got dollars.
Jo, mám jen dolary.
I just got this footage.
Jasně. právě mi ty záběry přišly.
I just got a new jobby-job.
Právě jsem dostal novou prácičku.
I just got your text. what's--what's going on?
Zrovna jsem dostal tvou zprávu.co-co se děje?
I haven't got any ice-creams, i just got this albatross!
Nemám žádné nanuky, mám jen tohohle albatrosa!
I just got a text from him a minute ago.
Damon, právě mi poslal zprávu, asi před minutou.
I just got your new-client memo.
Zrovna jsem dostal informace o tvém novém klientovi.
I just got a call from the d . o . j.
Lindsey. právě jsem měl hovor zD.O.J.
I just got a 30-day chip in there, and you're firing me?
Právě jsem dostal 30 denní čip sem, a ty mě vyhazuješ?
I just got a new toy.
Právě jsem dostal novou hračku.
I just got the new kelly clarkson CD.
Zrovna jsem dostal nový cdčko kelly clarkson.
I can't,' cause i just got a manicure, so.
Nemůžu, právě jsem měl manikůru.
Yeah, i just got the call.
Jo, právě mi volali.
Yeah, i just got a couple of things.
Yeah, mám jen pár věcí.
Sorry, i just got a call.
Promiň, zrovna mi volali.
I just got your message, babe.
Zrovna jsem dostal tvoji zprávu, zlato. co se.
I just got a spot where i can listen.
Mám jen místo, kde ho mohu slyšet.
I just got off the phone with our n . i . s iiaison in sofia.
Ztrácím rozum! právě jsem měl hovor s naším N.I.S. spojením v sofii.
I just got a call from brewer mcgower at chumhum.
Právě mi volal brewer mcgower z chumhumu.
I just got a really weird message from the office.
Právě jsem dostal divnou zprávu z kanceláře.
I just got to figure a new angle.
Jen musím přijít na novou cestu.
And i just got a call from the agent.
A zrovna mi volal agent.
Boss, i just got a call from navy yard security.
Šéfe, zrovna jsem měl telefonát z námořní bezpečnosti.
Jimmy, i just got off the phone with the big club.
Jimmy, právě mi volali z první ligy.

Results: 503, Time: 0.374

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More