Translation of "i love you" in Czech

Results: 6956, Time: 0.0208

miluju tě mám tě rád já tě mám mě miluješ já tebe taky já tě zbožňuju miluji tě mám tě ráda miluji vás miluju vás mám vás rád mám vás ráda

Examples of I Love You in a Sentence

You know, I love you, son, But nate.
Víš, miluju tě, synu, ale Nate.
But I love you, son, I.
Ale mám tě rád, synu,

And I love you, too, Kingsley.
A já tě mám taky ráda, Kingsley.
What's this" I know I love you"?
Co je to: Vím, že mě miluješ?
And I love you, Papa.
Já tebe taky, tati.
Wow... Oscar, I love you.
Oscare, já tě zbožňuju!
I believe in you and I love you more than life.
Věřím v tebe a miluji tě víc než život.

You know, I love you, but you're harsh.
Víš, mám tě ráda, ale jsi drsná.
I love you Americans!
Miluji vás Američané.
And I love you, and I swear to God--.
Stydím se! A miluju vás a přísahám.
I love you, J. Lo. Camouflage.
Mám vás rád Jess, Came.
Goodbye, I love you guys.
Ahoj. Mám vás ráda děcka.
I'm Judy, and I love you, Mike.
Já jsem Judy a miluju tě, Mikeu.
And I love you and I Miss you.
A mám tě rád a stejská se mi.
Sofi, I love you so much.
Sofi, já tě mám tak ráda.
So say" I love you".
Takže řekni, že mě miluješ.
All right, i love you, dad.
Tak jo. Já tebe taky, tati.
Lucille, I love you.
Lucille, já tě zbožňuju.
Oh, Nell, I love you.
Nell, miluji tě.
I love you, and i'm here for you.
Mám tě ráda a jsem tu pro tebe.
And you say," I love you.
A řekl jste," miluji vás".
Yay! I love you guys.
Miluju vás, lidi.
Our Father but I love you!
Otče náš ale mám vás rád!
I love you guys, you know?
Mám vás ráda, víte to?
But... I love you, and I hope.
Ale miluju tě a doufám.
Because you're my daughter and I love you.
Protože jsi moje dcera a mám tě rád.
You're my mom and I love you so much.
A já tě mám moc ráda.
And I know that I love you.
A vím, že ty mě miluješ taky.
And I love you, Felicity Shagwell.
Já tebe taky, Felicity Šukwellová.
I love you more than you do.
Já tě zbožňuju víc.

Results: 6956, Time: 0.0208

EXAMPLES
Examples
NEARBY TRANSLATIONS

"I love you" in other languages


Russian
Spanish
French
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More