Translation of "i think about you all the time" in Czech

Results: 69630, Time: 0.0809

Examples of I Think About You All The Time in a Sentence

Yeah, well, just because i send you a postcard everyday doesn't mean i think about you all the time.
No, jenom protože ti posílám pohled každý den neznamená, že na tebe pořád myslím.
I think about you all the time.
Celou dobu na tebe myslím.

Deanie, i think about you all the time.
Deanie, pořád na tebe myslím.
Because i think about you all the time.
Já na tebe taky pořád myslím.
Okay, because i think about you all the time.
Protože já na tebe myslím pořád.
And he says," doreen, i think about you all the time.".
A on na to," doreen, neustále na tebe myslím.".
I mean, you're brilliant and gorgeous, and i think about you all the time.
Chci říct, jsi skvělá a nádherná, a pořád na tebe myslím.

I thought about you all the time.
Celou dobu jsem na tebe myslel.
Jsem na tebe moc pyšnej a... pořád na tebe myslím.
Think about you all the time.
Myslím na tebe pořád.
Holly, i am very proud of you, and i- i think about you all the time.
Holly, jsem na tebe moc pyšný a myslím na tebe po celou dobu.
I think about her all the time, i don't know you.
na ni myslím celou dobu, nevím jak ty.
You know, i miss you and i think about you all the time.
Víš, že mi chybíš a skoro pořád na tebe myslím?
Oh, i think about you all the time.
Stále na tebe myslím.
And i just felt like such a fool because i think about you all the time, actually.
Připadala jsem si tak hloupě, protože pořád myslím na vás.
You're probably not going to believe this, but i think about you all the time.
Asi tomu neuvěříš, ale v jednom kuse na tebe myslím.
I think about you all the time." my god, the man's sick! this is my mum!
Myslím na tebe, kudy chodím." bože, ten chlap je vadnej!
You know, i thought about you all the time.
Ale věř tomu, že jsem na tebe pořád myslela.
And i will think about you all the time.
A budu na tebe celou dobu myslet.
No! i think about you all the time.
Ne, já na tebe myslím v jednom kuse.
I do think about you... all the time.
Myslím na tebe ... celou dobu.
I mean-- you know, i still think about you all the time.
Víš ... pořád na tebe myslím.
I still think about you all the time.
I teď na tebe myslím, neustále.
Honestly, i think about you all the time.
Pořád na tebe myslím a nemůžu bez tebe žít.
Lately i think about you all the time.
Poslední dobou na tebe stále myslím.
I don't know, i have... desires... strange feelings... and i think about you all the time!
Nevím, mám... touhy... divné pocity ... a stále na tebe myslím!
I think about you like all the time.
Pořád na tebe myslím.

Results: 69630, Time: 0.0809

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"I think about you all the time" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More