I THINK EVERYTHING IN CZECH

How to say i think everything in Czech

S Synonyms

Results: 55, Time: 0.1334

myslím že všechno (18) myslím že vše (4)

Examples of using I Think Everything in a sentence and their translations

And i think everything's gonna be fine.
A myslím, že všechno bude v pohodě.
I really appreciate that, but i think everything's under control.
Opravdu si toho cením, ale myslím, že všechno mám pod kontrolou.
I think everything should be done in secret.
Tím myslím, že všechno mělo proběhnout v tajnosti.
I think everything will be all right.
Myslím, že vše bude v pořádku.

And i think everything's going to be just fine.
A myslím, že všechno bude v pořádku.
I think everything's always more complicated than it looks.
Myslím, že vše je vždycky komplikovanější, než to vypadá.
I think everything's just about done.
Myslím, že vše je již hotové.
Don't worry, mum, i think everything will be.
Neboj se, mami, myslím, že všechno bude.
I think everything's gonna be just fine.
Myslím, že všechno bude v pohodě.
I think everything's right for every context.
Myslím, že všechno je vhodné do jakéhokoliv kontextu.
I think everything's there for a reason.
Myslím, že všechno v životě má svůj smysl.
I think everything's much clearer.
Myslím, že všechno je mnohem jasnější.
I think everything you do, you do on purpose.
Myslím, že všechno děláš schválně.
I think everything worked out just fine.
Myslím, že všechno dopadlo dobře.
Well, i think everything about it is the best.
Myslím, že všechno je tu skvělé.
I think everything about us is great.
Myslím, že všechno s náma je super.
I think everything goes well.
Myslím, že všechno jde dobře.
I think everything is going to be fine.
Myslím, že všechno bude v pohodě.
Whenever i think everything's".
Vždycky když mi připadá, že všechno je...".
I think everything's set.
L myslet všechno sadu.
So basically, i think everything's going to be okay.( pounding).
Takže si myslím, že všechno bude v pohodě.
Sometimes i think everything just stays the same.
Někdy si myslím, že všechno zůstává při starém.
Every time, i think everything's going really well.
Pokaždé když si myslím, že všechno vypadá dobře.
I think everything's gonna be okay.
Já myslím, že všechno bude v pořádku.
I think everything we do here is just window dressing.
Myslím, že všechno, co tady děláme, je něco jako okenní výzdoba.
I think everything's taken care of.
Myslím, že o všechno je postaráno.

Results: 55, Time: 0.1334

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "i think everything"


"I think everything" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More