I THINK OF YOU ALL THE TIME IN CZECH

How to say "i think of you all the time" in Czech

S Synonyms

Results: 366, Time: 0.0704

Click czech translation to filter results
myslím na si myslím o pomyslím na přemýšlím o vzpomenu na

tobě pořád tebe celou dobu vás neustále tebou stále ti všechen čas

Examples of using "I Think Of You All The Time" in a sentence and their translations

I think of you all the time and i wanna spend the rest of my life with you.
Myslím na tebe celou dobu a chci strávit zbytek svého života s tebou.
Just think of all the time i saved you.
Jen pomysli na čas, co jsem ti ušetřil.
Deanie, i think about you all the time.
Deanie, pořád na tebe myslím.
I think about you all the time.
Celou dobu na tebe myslím.
Because i think about you all the time.
na tebe taky pořád myslím.
Okay, because i think about you all the time.
Protože na tebe myslím pořád.
Holly, i am very proud of you, and i- i think about you all the time.
Holly, jsem na tebe moc pyšný a myslím na tebe po celou dobu.
And i think about you all the time.
Jsem na tebe moc pyšnej a... pořád na tebe myslím.
I will think of you all the time.
Budu na tebe neustále myslet.
I think of you and tomás all the time.
Myslím stále na tebe a tomáse.
I do think about you... all the time.
Myslím na tebe ... celou dobu.
And i will think about you all the time.
A budu na tebe celou dobu myslet.
I still think about you all the time.
I teď na tebe myslím, neustále.
Anyway, just the sort of thing i think about, you know, all the time.
Mimochodem právě o takových, víte, přemýšlím celou dobu.
I think time's the greatest healer of all.
Myslím, že čas zahojí všechny rány.
I think of them all the time.
Celou dobu na ně myslím.
Yeah, i think you should sing all the time.
Jo, myslím, že bys měl neustále zpívat.
You probably think i do this sort of thing all the time.
Možná si myslíš, že takové věci dělám pořád.
I think of you all the time.
Stále na vás myslím. odjakživa.
What kind of guy do you think i am? happens all the time, trust me.
Stává se to pořád, věř mi.
No! i think about you all the time.
Ne, na tebe myslím v jednom kuse.
Honestly, i think about you all the time.
Pořád na tebe myslím a nemůžu bez tebe žít.
Lately i think about you all the time.
Poslední dobou na tebe stále myslím.
Forgive me if you can and know that i think of you all the time.
Odpusť mi, jestli můžeš, a věř, že na tebe myslím, kudy chodím.
I think of her all the time.
Pořád na ni myslím.
Which means, you think of me all the time when i'm away.
To znamená, že na mně stále myslíš, když jsem pryč.

Results: 366, Time: 0.0704

SEE ALSO
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
SYNONYMS

S Synonyms of "i think of you all the time"


i think about you all the time
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"I think of you all the time" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More