I WANT SOME IN CZECH

How to say i want some in Czech

S Synonyms

Results: 117, Time: 0.1522

Examples of using I Want Some in a sentence and their translations

And i want some new games for the xbox.
A chci nějaké nové hry na xbox.
Baby, i want some alone time too.
Taky chci trochu času pro sebe, zlato.
I want some results quickly!
Chci nějaké výsledky. hned!
I want some sympathy.
Chci trochu sympatií.

I want some answers, myka.
Chci pár odpovědí, myko.
I want some fruit.
Chci nějaké ovoce.
Yes, yes, yes, i want some of that, that.
Ano, ano, ano, chci něco z toho, toto.
Yes, i want some tea.
Ano, chci trochu čaje.
I want some adventure, you know?
Chci nějaké dobrodružství, víš?
I want some answers from that desk clerk.
Chci pár odpovědí od recepčního.
I want some information about the ownership of a claim registered under the name of flapjack simms.
Potřebuji nějaké informace o flapjack simmsovo dolu.
I want some rough trade.
Chci něco drsnýho.
Look, i want some goddamn answers!
Chci pár zatracených odpovědí!
No, i want some.
Ne, chci trochu.
I want some food.
Chci nějaké jídlo.
If i want some vagina, let me get it.
Když chci nějakou vagínu, tak mi ji dej.
I want some rings, just not bad juju rings.
Chci pár prstýnků, ale ne špatné juju prsteny.
I want some new clothes.
Chci nějaké nové oblečení.
I want some light.
Potřebuji nějaké světlo.
I want some peace.
Chci trochu klidu.
I want some weed.
Chci nějakou trávu.
Mmmm... i want some ice.
Mmmm... chci nějaký led.
I want some explanations, hanson.
Chci nějaké vysvětlení, hansone.
I want some honesty!
Chci trochu upřímnosti.
Do you think i want some fancy boat?
Myslíte si, že chci nějakou přepychovou loď?
I want some kick-ass cover lines by lunch.
Do oběda chci nějaký parádní titulek.
I want some pancake and pussy.
Chci nějaké buchtičky a kočičky.
Yeah, i want some clue that he knows it's a big deal.
Přesně, chci nějaký náznak toho, že tu jde o hodně.
I get dropped in the middle of a cycle, i want some answers.
Vysadili mě uprostřed cyklu. chci nějaké odpovědi.

Results: 117, Time: 0.1522

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More