I WAS THINKING IN CZECH

Translation of I Was Thinking in Czech

S Synonyms

Results: 2096, Time: 0.1407

myslel jsem (404) přemýšlel jsem (411) napadlo mě (179) říkal jsem si (76) myslím (60) já myslel (31) přemýšlel jsem že bych (13) přemýšlím (15) si myslel (17) uvažoval jsem (14) uvažovala jsem (12) přemýšlela jsem že bych (7) myslel (6) přemejšlel jsem (8)

Examples of using I Was Thinking in a sentence and their translations

But i was thinking maybe sofia.
Ale myslel jsem, že možná sofia.
Well, i was thinking we needed a place where the king is secret.
No, myslel jsem, že potřebujeme místo kde je král utajený.
But i was thinking about her.
Ale přemýšlel jsem o ní.
You know, i was thinking about costumes, you know?
Víš, přemýšlel jsem o kostýmech.

And i was thinking that it's actually an adventure for us, too.
A napadlo mě, že pro nás je to vlastně taky dobrodružství.
I was thinking something simple.
Myslel jsem něco jednoduššího.
I was thinking on death.
Myslel jsem na smrt.
But i was thinking i would come back.
Ale přemýšlel jsem, že bych se sem vrátil.
I was thinking they could be from the struggle.
Napadlo mě, že mohou být z toho souboje.
But i was thinking after school we could head to the beach.
Ale říkal jsem si, že bychom po škole mohli na pláž.
No, i was thinking of these for maddie.
Ne, napadlo mě, že je vezmu pro maddie.
Yeah, i was thinking about it.
Jo, přemýšlel jsem o tom.
I was thinking... violence and bloodshed is useless.
Myslel jsem, že... násilí a krveprolití, je k ničemu.
Well, i was thinking in a couple weeks.
Říkal jsem si, že za pár týdnu bychom mohli.
I was thinking about how it's an end of an era.
Jen myslím na to, jak končí jedna éra.
I was thinking maybe it's time.
Napadlo mě, že je možná načase.
I was thinking that maybe mexico isn't what we want.
Myslel jsem, že mexiko možná není to, co chceme.
And i was thinking... the two of you should go out.
A říkal jsem si... že vy dva byste si mohli někam vyrazit.
I was thinking of something bigger.
Ne. myslím na něco většího.
You know, i was thinking about that, joe.
Víš, přemýšlel jsem o tom, joe.
So, i was thinking, if you could give me a little advance.
A já myslel, že byste mi snad mohl dát zálohu.
I was thinking detective tripp would be best.
Myslel jsem, že detektiv tripp by byl lepší.
Well, i was thinking of getting a little gift for my daughter.
Nuže, přemýšlel jsem, že bych dal své dceři menší dárek.
I was thinking about it.
Přemýšlel jsem o tom.
Oh, and you know what, i was thinking.
Oh, a víte co, myslím.
I was thinking she was really cool.
Říkal jsem si, že je fakt skvělá.
I was thinking we should get in touch with that FBI handwriting analyst.
Napadlo mě, že bychom se měli spojit s tím grafologem z FBI v denveru.
Here i was thinking he's some candy-ass that fell off a tricycle.
A já myslel, že to je prtě, co spadlo z tříkolky.
Just wanted to let you know i was thinking about you.
Jen jsem ti chtěl dát vědět, že na tebe myslím.
I was thinking it also might be fibromyalgia.
Myslel jsem, že by to taky mohla být fibromyalgia.

Results: 2096, Time: 0.1407

Word by word translation


was
- byl měl bylo byla je
thinking
- myslet přemýšlet myslí myšlení přemýšlení
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More