I WILL SEND YOU IN CZECH

Translation of I will send you in Czech

Results: 549, Time: 0.0534

Examples of using I will send you in a sentence and their translations

I will send you an estimate.
Pošlu vám odhad.
I will send you a Kindle, Grandpa Joe.
Pošlu vám Kindle, dědo Joe.
And I will send you a machine gun.
A já vám pošlu kulomet.
I will send you a box of birdseed.
Pošlu vám krabici ptačího zobu.
I will send you word.
I will send you an image of where to rendevous.
Pošlu vám fotku, kde se potkáme.
I will send you positive waves.
Budu ti posílat pozitivní vibrace.
I will send you his current contact information via local parole board database.
Posílám vám jeho současné kontakty z místní databáze.
I will send you loads of letters and drawings?
Budu ti posílat hodně dopisů a obrázků?
I will send you a muff.
Pošlu vám rukávník.
I will send you copies on Monday.
V pondělí vám zašlu kopie.
I will send you guys and Carrie a list of all the customers that had items taken.
Posílám vám a Carrie seznam všech zákazníků kterým něco vzali.
Yeah right, I will send you my story.
No jasně, Pošlu vám můj příběh.
I will send you the data as soon as we have it.
Pošleme vám data hned jak je budeme mít.
After completion of my work I will send you an invoice and I will expect your payment.
Po dokončení práce Vám zašlu fakturu a budu očekávat její zaplacení.
I will send you money.
Budu ti posílat peníze.
I will send you my report this afternoon.
Svou zprávu vám zašlu odpoledne.
I will send you some pictures.
POŠLU TI FOTKY.
I will send you a bill.
Pošleme vám účet.
When you go to jail, I will send you a lot of goodies.
Když půjdeš do lochu, budu ti posílat spoustu sladkostí.
I will send you the address.
Pošlu vám adresu.
I will send you the photos.
POŠLU TI FOTKY.
I will send you to hell!
Pošlu tě do pekla!
I will send you the surveillance photos.
Pošlu vám fotky ze sledovačky.
If you can get out for the weekend, I will send you an invitation!
Uděláte si čas na víkend? Pošleme vám pozvánku,!
I will send you pictures.
POŠLU TI FOTKY.
I will send you to meet them.
Pošlu vás za nimi.
I will send you where you belong.
Pošlu tě tam, kam patříš.
I will send you a postcard from Paris!
Pošlu vám pohled z Paříže!
I will send you back in pieces.
Pošlu vás zpátky v kusech.

Results: 549, Time: 0.0534

See also


i will send you home
pošlu tě domů
i will send you one
pošlu ti jednu já ti jednoho pošlu pošlu vám ji
i will send you to hell
pošlu tě do pekla
i will send you a picture
pošlu vám fotku
i will send you a copy
pošlu ti kopii pošlu pak kopii pošlu ti výtisk
i will send you the details
pošlu vám detaily pošlu ti podrobnosti
i will send you the coordinates
pošlu vám souřadnice
i will send you a text
pošlu ti napíšu vám SMS
i will send you to jail
pošlu tě do vězení
i will send you some money
pošlu ti nějaké peníze
i will send you to meet
pošlu vás za pošlu vás na setkání s pošlu tě za
i will send you a box
pošlu ti bednu pošlu vám krabici
i will send you a photo
pošlu vám fotku
i will send you a message
pošlu ti zprávu pošlu vám vzkaz
i will send you an invitation
pošlu vám oznámení pošlu ti pozvánku

Word by word translation


will
- bude vůli tak wille to
send
- poslat posílat odeslat vyslat zašlete
you
- měl jsi vás vám

S Synonyms of "i will send you"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More