I WILL TAKE YOU IN CZECH

Translation of I Will Take You in Czech

Results: 1823, Time: 0.1229

Examples of using I Will Take You in a sentence and their translations

I will take you to lunch today, okay?
Vezmu tě dneska na oběd, dobře?
If you let everybody go, I will take you to Level 3.
Když všechny pustíš, vezmu tě do 3. patra.
I will take you to the airport.
Odvezu tě na letiště.
Come on, I will take you home.
Pojď, odvezu tě domů.
I will take you to it.
Zavedu vás k tomu.
I will take you to Dr. Wangari's office.
Zavedu vás do kanceláře Dr. Wangariho.
I will take you to a doctor.
Odvedu tě k doktoru Limonierovi.
I will take you back to bed.
Odvedu tě do postele.
I will take you home, but we got to stop somewhere along the way.
Zavezu tě domů ale cestou se někde musíme zastavit.
I will take you.
Zavezu tě.
I will take you to the captain.
Dovedu vás za kapitánem.
I will take you to the car and drive you home.
Dovedu vás k autu a odvezu domů.
Other sentence examples
I will take you to the fair on Saturday night.
Vezmu tě na pouť v sobotu večer.
Come on, I will take you in my babe.
No tak, Vezmu tě v mém babe.
I will take you back.
Odvezu tě domů.
I will take you home.
Odvezu tě domů.
Come on, I will take you up there.
Pojďte, zavedu vás tam.
I will take you to a doctor or a hospital.
Vezmu tě k doktorovi nebo do nemocnice.
I will take you back to Athens... leave you at your father's door.
Odvedu tě zpět do Atén- a nechám tě u dveří tvého otce.
Come on, I will take you up.
Pojď, vezmu tě tam.
I will take you to her.
Zavedu vás k ní.
Come on, I will take you to the hospital.
Pojď, odvezu tě do nemocnice.
And I will take you back if you prefer.
A zavezu tě zpátky, jestli chceš.
I will take you home.
I will take you to a convent with nuns.
Odvezu tě do kláštera k jeptiškám.
I will take you up.
Zavedu vás nahoru.
I will take you into the lions' den.
Odvedu tě do jámy lvové.
I will take you to the hospital.
Vezmu tě do nemocnice.
I will take you to the president-elect.
Dovedu vás ke zvolené prezidentce.
I will take you to her.
Odvedu tě k ní.

Results: 1823, Time: 0.1229

Word by word translation


will
- bude vůli tak wille to
take
- vzít brát trvat vem si vemte
you
- měl jsi vás vám
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More