I WOULD APPRECIATE SOME IN CZECH

How to say i would appreciate some in Czech

Results: 8, Time: 0.0525

ocenil bych nějakou (2)

Examples of using I Would Appreciate Some in a sentence and their translations

I have been shot at and i would appreciate some protection.
Stříleli po mně a ocenil bych nějakou ochranu.
But i would appreciate some help.
Ale ocenil bych nějakou pomoc.
I would appreciate some help.
I would appreciate some space on this.
Ocenil bych trochu prostoru.

And i'm gonna do it, so i would appreciate some support.
A já to udělám, takže bych ocenila trochu podpory.
I do a lot of crazy shit while i'm alone and i would appreciate some privacy.
Dělám hodně bláznivých kravin, zatímco jsem sama a ocenila bych nějaké soukromí.
Hannah, i would appreciate some enthusiasm' cause i am lending you some very choice items here.
Hannah, ocenila bych trochu nadšení, půjčuju ti tu výběrový kousky.
For reasons i think we both understand, i would appreciate some level of anonymity.
Z důvodů, jimž oba, myslím, rozumíme, bych ocenila určitou úroveň anonymity.

Results: 8, Time: 0.0525

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"I would appreciate some" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More