Translation of "i would like" in Czech

Results: 12934, Time: 0.0258

rád bych chci bych se chtěl rád mám rád bych si přála byl by jsem rád bych si měl ráda bych rád by bych se chtěla chtěl rádi bychom bych si chtěl ráda chtěla bych si přál bych si chtěla nechci bych si nepřál mám ráda

Examples of I Would Like in a Sentence

But I would like to start new life with you.
Ale rád bych začal nový život s tebou.
Lemon, I would like to teach you something.
Lemonová, chci tě něco naučit.

And I would like to apologize to you also.
A také bych se chtěl omluvit tobě.
I would like this to be an open forum.
Rád bych zahájil diskuzi.
Shame, I would like a threesome.
Škoda, mám rád trojku.
For Christmas I would like a pink Twinkle Bike.
K Vánocům bych si přála růžové kolo Twinkle.
I would like to help emily improve her life.
Ráda bych Emily pomohla zlepšit její život.

I would like them to know the Good Book.
Ano? Rád by jsem, aby dobře porozuměli Velké Knize.
I would Like to move to Stockholm, too.
Taky bych se chtěla přestěhovat do Stockholmu.
That's why I would like to speak with this man.
Proto bych chtěl mluvit s tím mužem.
Sergeant Bowers and I would like to open this up to questions.
Rádi bychom teď se seržantem Bowersem zahájili debatu.
First of all, I would like to make one thing clear:.
Nejprve bych si chtěl udělat v jedné věci jasno.
Well, I would like you to be my mistress.
Dobře, ráda bych ti řekla kdo je moje milenka.
I would like to be a part of simon's life.
Chtěla bych být součástí Simonova života.
And you know what I would like to do?
A víš, co bych si přál já?
You know who I would like to marry?
Víš, koho bych si chtěla vzít ja?
My friends, I would like to brag.
PřátelíŠ, nechci se chlubit.
Believe me, Ahsoka, I would like nothing more.
Věř mi, nic bych si nepřál více.
I would like a double Drambuie with crushed ice.
Mám ráda dvojitou Drambuii( whisky) s ledovou tříští.
I would like to hear Jeanne moreau's voice.
Rád bych slyšel hlas Jeanne Moreau.
Then I would like my name to be Charles.
Pak chci, aby mé jméno bylo Charles.
Now I would like to say something about Lisbon.
Nyní bych se chtěl vyjádřit k Lisabonské smlouvě.
I would like to screw someone.
Rád někoho straším.
I would like to stash my car in a garage.
Mám rád auto uvnitř.
You know what I would like, Mr. Hudec?
Víte, co bych si přála, pane Hudec?
I would like to help you, Emilio.
Ráda bych vám pomohla, Emilio.
I would like to go to jail now, please.
Rád by teď šel do vězení, prosím.
Oh I would like to learn belly dance later.
Později bych se chtěla naučit břišní tance.
Oh! This is how I would like to die.
Takhle bych chtěl zemřít!
I would like to know what he thinks about this disaster.
Rádi bychom slyšeli jeho názor na tuto tragickou událost.

Results: 12934, Time: 0.0258

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"I would like" in other languages


Russian
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More