IF MY HEART IN CZECH

How to say if my heart in Czech

Results: 12, Time: 0.1114

kdyby moje srdce (5)

Examples of using If My Heart in a sentence and their translations

If my heart were somewhere in my pants.
Kdyby moje srdce bylo někde v mých kalhotech.
If my heart.
Kdyby moje srdce.
If my heart could write songs, they would sound like these.
Kdyby moje srdce mohlo psát písně, zněly by nějak takhle.
If my heart ever beats again.
Kdyby moje srdce začalo znovu bít.

If my heart could beat it would break my chest.
Kdyby mé srdce mohlo tlouct, prorazilo by hruď mou.
If my heart stopped beating, i would still go riding today.
I kdyby se mi srdce zastavilo, vyjel bych si dneska na koni.
If my heart stops beating, the bomb explodes.
Když se mé srdce zastaví, bomba vybuchne.
If my heart was made of glass, it was broken to pieces years ago.
Kdyby moje srdce bylo ze skla, roztříštilo by se na kusy už před lety.
And if my heart's not beating, then what are all these veins for?
I když moje srdce už netluče, co jsou potom tyhle modré žíly?
I figured maybe if my heart stops beating, it wouldn't hurt so much.
Řekl jsem si, že když mi pukne srdce, tak mě nebude tak bolet.
Even if my voice calls out... even if my heart calls hoarsely,
I když můj hlas volá... i když moje srdce volá až do ochraptění~.
When i think about it, it's as if my heart stops beating out of fear.
Když o tom tak přemýšlím, je to jako kdyby mi mé srdce přestalo ze strachu bít.

Results: 12, Time: 0.1114

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More