IF YOU DO IN CZECH

How to say if you do in Czech

S Synonyms

Results: 319, Time: 0.1592

když to uděláš (53) pokud vám to (53) jestli vám to (31) jestli ti to (32) jestli ano (19)

Examples of using If You Do in a sentence and their translations

Well, because if you do, i will kill you.
Protože když to uděláš, zabiju tě.
It's just... it's better if you do it.
Ale bude lepší, když to uděláš ty.
But if you don't mind, i would rather continue on to santiago.
Ale pokud vám to nebude vadit, radši bych pokračoval do santiaga.
So if you don't mind, dr. stevens.
Tak jestli vám to nevadí, dr. stevensová.

Because if you do, i will let you touch my boobs.
Protože když to uděláš, nechám tě šáhnout mi na prsa.
Well, if you don't mind me asking, what happened?
Tak, pokud vám to nevadí zeptám se, co se stalo?
Now, uh, if you don't mind,
Teď, jestli ti to nevadí,
Probably not, if you do it, sophie.
Možná ne, když to uděláš ty, sophie.
I won't bring her over, if you don't mind.
Nepřivedu jí sem, jestli vám to nevadí.
I'm gonna take this, if you don't mind.
Vezmu si to, pokud vám to nevadí.
If you do, he will break your heart.
Když to uděláš, zlomí ti srdce.".
Because if you do, that's sad.
Protože, jestli ano, je to smutné.
I would rather not, if you don't mind.
Raději ne, pokud vám to nevadí.
If you don't mind, hon.
Jestli ti to nevadí, zlato.
I'm going to remain down here, if you don't mind.
Zůstanu tady, jestli vám to nevadí.
And if you do, then you give them all the power.
A když to uděláš, dáš jim veškerou moc.
Only if you don't mind.
Jestli ti to nevadí.
Not just at this moment, if you don't mind.
Ne teď, pokud vám to nevadí.
Please, excuse me, if you don't mind.
Prosím paní, jestli vám to nevadí.
Well, if you don't mind we will keep trying.
No, pokud ti to nevadí, budeme v tom okračovat.
I don't care if you do or not.
Je mi jedno, jestli ano nebo ne.
But if you do, you are never gonna see your wife again.
Ale když to uděláš, nikdy neuvidíš znova svou ženu.
Busy, so if you don't mind, i--.
Pracovně, takže pokud ti to nevadí, tak bych.
If you do not mind, i will first buy shoes.
Pokud vám to nebude vadit, nejprve si koupím boty.
Your, uh, girlfriend can wait outside, if you don't mind.
Tvoje přítelkyně může počkat venku, jestli ti to nevadí.
And if you do, just tell me.
A jestli ano, tak mi to prostě řekni.
Even if you do, you will probably be facing a general court martial.
A pokud ano, pravděpodobně budete postaveni před vojenský soud.
Make it quick, ladies. if you don't mind.
Rychle, dámy, jestli vám to nevadí.
If you do it, i will do it.
Když to uděláš ty, já to udělám taky.
Detectives, if you don't mind?
Detektivové, kdyby vám to nevadilo...?

Results: 319, Time: 0.1592

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"If you do" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More