Translation of "if you want" in Czech

S Synonyms

Results: 6695, Time: 0.0124

jestli chceš pokud chcete když chceš chcete-li kdybys chtěl chceš chceš-li jestliže chcete jesli chceš budete-li chtít jesti chceš budeš-li chtít pokud si to přejete jeslti chceš

Examples of If You Want in a Sentence

But if you want.
If you want to set the paper type, then navigate to:.
Pokud chcete nastavit typ papíru, přejděte na:.

But, hey, if you want to be sad.
Ale co, když chceš být smutná.
Once if you want to prepare one cup.
Jednou, chcete-li připravit jeden šálek.
Just tell me if you want more.
Řekni, kdybys chtěl ještě.
If you want, you could take yours back.
Pokud chceš, můžeš to vzít zpátky.
And no more tricks, if you want to stay alive.
A žádné další triky, chceš-li zůstat naživu.

Go if you want your horse to live.
Jděte, jestliže chcete, aby váš kůň žil.
If you want to hurt someone, hurt him.
Jesli chceš někomu ublížit, ubliž jemu.
Let me know if you want to continue our little conversation.
Řekněte, budete-li chtít pokračovat v naší nezávazné konverzaci.
I can leave if you want.
Můžu odejít jesti chceš.
I said that you can, if you want.
Řekl jsem, že můžeš, budeš-li chtít.
I will bite him if you want me to.
Kousnu ho, pokud si to přejete.
If you want, you can have some of that.
Jeslti chceš, můžeš si dát kousek tohohle.
But if you want to live.
Ale jestli chceš žít.
If you want to program 12 minutes of grilling.
Pokud chcete naprogramovat 12 minut grilování.
Richie... if you want to have your little.
Richie... když chceš mít svojí malou.
If you want to spin your laundry after the Rinse Hold function:.
Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:.
Well, if you want some pasta, just ask.
No, kdybys chtěl těstoviny, stačí říct.
If you want him, go.
Jak chceš běž a vezmi si ho.
If you want forgiveness it will cost you a quarter.
Chceš-li odpuštění, bude tě to stát čtvrťák.
If you want to be a banker, be a banker.
Jestliže chcete být bankéř, buďte bankéř.
Cause if you want, I could give you a personalized tour.
Jesli chceš... mohu ti dělat prúvodce.
Triple effort if you want, sir.
Trojnásobné úsilí, budete-li chtít, pane.
Hey, if you want details, go see naomi.
Hele jesti chceš detaily, jdi si za Naomi.
If you want any help, you come to me?
Budeš-li chtít pomoc, přijď za mnou.
If you want butter, I will get you butter.
Jeslti chceš máslo, tak ti donesu máslo.
But if you want your family.
Ale jestli chceš, aby tvoje rodina.
Two, if you want.
Dva, když chceš.
If you want to modify the Friends phonebook * melody, press.
Chcete-li změnit melodii pro telefonní seznampřátel*, stiskněte.

Results: 6695, Time: 0.0124

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
See also
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS

"If you want" in other languages


Russian
Spanish
French
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More