Translation of "if you want" in Czech

S Synonyms

Results: 9028, Time: 0.0094

jestli chceš pokud chceš chcete-li chceš-li

Examples of If You Want in a Sentence

Yes, we can. If you want .
Ano, můžeme, jestli chceš .
If you want to be with me.
Pokud chceš být ty se mnou.
- if you want one or two.
- chcete-li jeden nebo dva.
If you want I could be your friend.
Chceš-li , můžu být tvým přítelem.
But you can, if you want .
Ale můžeš, jestli chceš .
If you want my hand.
Pokud chceš mou ruku.
But if you want him back, punish him.
Ale chcete-li ho zpět, potrestejte ho.
If you want personnel Dr. Trimble and his people are at your disposal.
Chceš-li personál, doktor Trimble a jeho lidé jsou ti k dispozici.
If you want my help, it's a superdate.
Jestli chceš mou pomoct, bude to superrande.
If you want my opinion,
Pokud chceš můj názor,
If you want to win a campaign, you gotta know how to work a crowd.
Chcete-li vyhrát kampaň, musíš vědět,, jak pracovat dav.
If you want to show your love for me, honor me and my work, you'll keep doing what he asks.
Chceš-li ukázat, jak mě miluješ a ocenit mě i mou práci, uděláš, o co požádá.
But we can have sex if you want .
Ale jestli chceš , můžeme mít sex.
And if you want , we can talk about it.
A pokud chceš , můžeme si o tom promluvit.
If you want to sell me something and I want to buy it from you and both customer
Chcete-li mi něco prodat, a já to chci od vás koupit, a jak zákazník, tak prodejce
Lana, if you want me to be honest with you, I will, but you're not gonna like it.
Lano, chceš-li , abych byl k tobě upřímný, poté budu, ale nebude se ti to líbit.
But I can stay here if you want .
Ale můžu tady zůstat, jestli chceš .
But if you want some water, i'll find some for you, okay?
Ale pokud chceš vodu, nějakou ti najdeme, dobře?
But if you want him back and behaved you must do some strange things.
Ale chcete-li ho zpět a v pořádku, musíte udělat pár věcí.
If you want peace, you must begin with the werewolves.
Chceš-li mír, musíš začít s vlkodlaky.
If you want foreplay...
Jestli chceš předehru...
it's okay if you want something different than what your daddy wants for you.
Je v pořádku, pokud chceš něco jiného,- než co pro tebe chce tvůj táta.
But if you want to move the very heavy object, a large object, what you really have to develop in conjunction with the acoustic positioning device, is antigravity device.
Ale chcete-li pohybovat velmi těžkým předmětem, rozměrným předmětem, co vy musíte vyvinout ve spojení s akustickým polohovacím zařízením, je antigravitační zařízení.
If you want to speak to him, then you'll have to go to the desert.
Chceš-li s ním mluvit, musíš se vydat do pouště.
But if you want ...
Ale jestli chceš ...
If you want , we can to be friends.
Pokud chceš můžeme být přátelé.
If you want the name of the fifth player...
Chcete-li jméno pátého hráče...
If you want to change something, fine, but not that.
Chceš-li něco změnit, dobrá, ale ne toto.
And you, if you want .
A tebe, jestli chceš .
If you want my opinion, I think joe's still playing us.
Pokud chceš můj názor, pořád si myslím, že si námi Joe hraje.

Results: 9028, Time: 0.0094

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
See also
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More