IN THE WATER IN CZECH

Translation of In The Water in Czech

S Synonyms

Results: 2461, Time: 0.2012

ve vodě (1510) do vody (650) na vodu (43) ve vodním (24) vody (13) pod vodou (18) v moři (9) do moře (7) ve vodohospodářském (6) do řeky (5) do vodních (3) vodní (2)

Examples of using In The Water in a sentence and their translations

Ve vodě

And in the water.
A ve vodě.
We're dead in the water at crush depth.
Jsme mrtvý ve vodě v hloubce tlačenici.

Do vody

He said,"Don't go in the water." You have been eating meat products.
Říkal, Nechoď do vody, jedl jsi masové výrobky.
You fell in the water with us?
Spadla jste do vody s náma?

Na vodu

Never add alkaline substances in the water tank.
Do nádrže na vodu nikdy nepřidávejte alkalické látky.
I was putting the boat in the water and the trailer sank?
Dával jsem loď na vodu a přívěs se potopil?

Ve vodním

The total water volume in the water circuit is 250 l.
Celkový objem vody ve vodním okruhu je 100 l.
Legislation in the water management in CR allowance 2/0.
Legislativa ve vodním hospodářství v ČR dotace 2/0.

Vody

( water )
Swirling patterns in the water reveal its presence.
Zákonitost víření vody prozrazuje jeho přítomnost.
You said that the ionization levels in the water were off.
Řekli jste, že úroveň ionizace vody byla mimo meze.

Pod vodou

Lightning in the water?
Bouřka pod vodou?
It's likely our victim was in the water for roughly six hours.
Naše oběť byla pod vodou asi šest hodin.

V moři

She's in the water with Father.
Je v moři... s otcem.
Morgan with two in the water and two on the beach.
Morganům chybí dva v moři a dva v písku.
Other sentence examples
I can smell blood in the water.
Cítím ve vodě krev.
You're in the water.
Vy jste ve vodě.
I'm not going in the water.
do vody nejdu.-Musíš.
A rescue effort gets a lot less likely with Russian destroyers in the water.
Záchranné úsilí dostává mnohem méně pravděpodobné, že s ruskými torpédoborci ve vodě.
Go on, get in the water.
Běž, do vody,
Sweet boat like this belongs in the water, am I right?
Taková parádní loď patří na vodu, ne?
Maxie, if you shut down in the water, you will sink.
Maxie, když se vypneš ve vodě, utopíš se.
We couldn't get a boat in the water in time to save him.
Nedostali jsme včas loď do vody, abychom ho zachránili.
Swish it around in the water tank, empty and rinse.
Zatřepejte nádrží na vodu, vyprázdněte ji a vypláchněte.
The resistance in the water circuit is NOT too high for the pump.
Odpor ve vodním okruhu NENÍ na použité čerpadlo příliš vysoký.
We got divers in the water.
Máme potápěče ve vodě.
All boats in the water.
Všechny lodě na vodu.
Air in the water circuit can cause malfunctioning of the backup heater.
Vzduch ve vodním okruhu může způsobit poruchu záložního ohřívače.
The reverse rinsing interval depends on the degree of dirt in the water.
Interval zěptného proplachování závisí na stupni znečištění vody.
Don't even try throwing me in the water or I will kick your ass.
Vůbec mě nezkoušej hodit do vody, nebo ti nakopu prdel.
All right, right in the water.
Fajn, rovnou na vodu.

Results: 2461, Time: 0.2012

Word by word translation


water
- vody vodní water vodovodní vodu

S Synonyms of "in the water"


in the drink
in the river
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More