Translation of "in the world" in Czech

Results: 6475, Time: 0.0247

na světě ve světě světě pod sluncem celém světě světový světe světa svět světem světové světových celého světa ve svět světě v na svět v světě světová celý svět

Examples of In The World in a Sentence

In practice, they are possibly the best machines in the world.
V praxi jsou možná nejlepšími stroji na světě.
The situation in the world has changed.
Situace ve světě se změnila.

There are two kinds of people in the world, my friend.
Na světě jsou dva druhy lidí můj prříteli.
They can be the most beautiful thing in the world.
Mohou být tou nejhezčí věcí pod Sluncem.
My son has got the toughest position in the world.
Můj syn má na celém světě tu nejtěžší pozici.
Playing in the World Series.
Hraje světový pohár.
There really aren't any good men in the world.
Naozaj na světe nejsou dobří muži.

The less religious nation in the world it is Sweden.
Nejméně pobožným národem světa je Švédsko.
Trash like you aren't needed in the World of Great Magic!
Odpad jako vy Svět ohromné magie nepotřebuje!
I'm going to make my way in the world.
Vyšlapu si světem vlastní cestu.
It's a Holy Grail in the world of science.
To je Svatý Grál světové vědy.
Just a subway stop away are the best museums in the world.
Jen jednu zastávku od nejlepších světových muzeí.
Half the governments in the world will be hunting us.
Půlka vlád celého světa nás bude lovit.
I believe in the world that you will build.
Věřím ve svět, který jednou stvoříš.
But if we had brought somebody in the world.
Ale kdybychom někoho přivedli na svět.
Not in the world of the prince who rejects my hand.
Není v světě prince, který ruku moji odmítne.
The biggest agency in the world.
Největší světová agentura.
I'm coming up in the world.
Objevuji celý svět.
You're the best actor in the world.
Jsi nejlepší herec na světě.
I have lived in the world.
Žil jsem ve světě.
I only got two friends in the world.
Mám na světě jen dva přátele.
He's not the most organized man in the world.
Není to ten nejspořádanější muž pod sluncem.
It's because i'm the best guitar player in the world.
Protože jsem nejlepší kytarista na celém světě.
Hey, coffee is the number one drink in the world.
Káva je světový nápoj číslo jedna.
If you could live anywhere in the world,
Kdybys mohl žít kdekoliv na světe, kde by to bylo?
Veridian Dynamics is one of the most successful companies in the world.
Veridian Dynamics je jedna z nejúspěšnějších společností světa.
He wanted to make a difference in the world before he died.
Chtěl jen změnit svět, než umřel.
Drumbeat sounding in the world.
Bubnováni zní světem.
The Baltic is one of the most polluted seas in the world.
Baltské moře je jedním z nejznečistěnějších světových moří.
Winning here means we win in the world.
Výhra zde nám zajistí výhru celého světa.

Results: 6475, Time: 0.0247

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"In the world" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More