IS CAPABLE OF IN CZECH

Translation of Is capable of in Czech

Results: 372, Time: 0.0679

Examples of using Is capable of in a sentence and their translations

Who is capable of governing, and who isn't.
Kdo je schopen vládnout a kdo ne.
This product is capable of automatic correction of wiring error.
Tento výrobek je schopen automatické korekce chyby zapojení.
Who is capable of murdering a professional killer?
Kdo je schopný zabít profesionálního zabijáka?
The human brain is capable of storing terabytes of information.
Lidský mozek je schopen uchovávat terabyty informací.
You're an amazing woman who is capable of anything you set your mind to.
Jsi báječná žena, která je schopna všeho, pro co se rozhodne.
Kothak is capable of anything.
Kothak je schopný čehokoli.
This winch is capable of lifting 5.6 metric tonnes.
Tento naviják je schopný zvednout 5,6 metrických tun.
My vessel is capable of firing ten of those charges simultaneously.
Moje loď je schopná vypálit deset takových střel naráz.
A mad cow is capable of eating a human body.
Šílená kráva je schopna sežrat lidské tělo.
What breed of monster is capable of such inhumanity?
Jaký druh zrůdy je schopen takové krutosti?
The unit is capable of communicating with common hotel and guest room management systems.
Jednotka je schopná komunikace s běžnými hotelovými systémy pro správu pokojů a hostů.
What Will Graham is capable of.
Čeho je schopný Will Graham.
This iron gate is capable of holding back an entire army.
Tato železná brána je schopna zadržet celou armádu.
ABC Module is capable of improving and optimising the development of costs in real time.
Modul ABC je schopen zlepšovat a v reálném čase optimalizovat vývoj nákladů.
Our kitchen is capable of preparing food for any diet.
Naše kuchyně je schopná připravit jídlo pro jakoukoli dietu.
Any race is capable of the best and the worst.
Ale každá rasa je schopna toho nejlepšího i nejhoršího.
The LC10-2-D is capable of evaluating two separate loops.
DetektorLC10-2-D je schopen vyhodnocovat dvě oddělené smyčky.
Surprisingly, that guy is capable of saying something like that.
Překvapivě, tenhle kluk je schopný říct něco takového.
But one pine tree is capable of surviving even harsher conditions.
Ale jedna borovice je schopná přežít ještě tvrdší podmínky.
The Sh'Raan is capable of warp seven.
Sh'Raan je schopna warpu sedm.
Charles Collins is capable of arranging all that!
Charles Collins je schopný vše naaranžovat!
Not everyone is capable of expressing that, Tim.
Ne každý je schopen to vyjádřit, Time.
The U.S. nuclear arsenal is capable of destroying each of your countries 14 times over.
Americký nukleární arzenál je schopný zničit každou z vašich zemí čtrnáctkrát.
This unit is capable of playing standard CDs or 8 cm single discs.
Tento přístroj je schopen přehrávat standardní CD nebo 8 cm singl disky.
The PRIMORDIAL ALLATRA PHYSICS is capable of solving not just these problems.
PRARŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA je schopna řešit nejen tyto problémy.
She is capable of rationalizing almost anything.
Je schopná racionalizovat téměř cokoli.
Federico is capable of selling a swimsuit to an Eskimo.
Federico je schopný prodat plavky Eskymákovi.
This mechanical maid is capable of serving more than just breakfast in bed.
Tato mechanická hospodyně je schopna naservírovat víc než jen snídani do postele.
Frank is capable of doing the right thing.
Frank je schopen dělat dobré věci.
Who is capable of anything.
Která je schopná čehokoliv.

Results: 372, Time: 0.0679

See also


is capable of receiving
dokáže přijímat by byl schopen přijímat umí přijmout
is capable of supporting
je schopno podporovat dokáže podpořit je schopna udržet
is capable of detecting
je schopný odhalit je schopna detekovat
is capable of automatic
je schopen automatické je schopen automaticky
is capable of amputating
je schopná amputovat
is capable of monitoring
dokáže sledovat
is capable of love
je schopen cítit lásku je schopný lásky
is capable of measuring
je schopen měřit
is capable of firing
je schopná vypálit
is capable of causing
dokáže způsobit dokáže vyvolat
is capable of almost anything
je schopen téměř čehokoliv dokáže téměř všechno
that is capable of ensuring
který je schopen zajištění která bude schopna zajišťovat která je schopna zajistit
who is capable of doing
kdo je něčeho takového schopný kdo je schopen udělat
is capable of so much
je schopný udělat mnohem je schopen tolika
anyone is capable of anything
kdokoliv je schopný čehokoliv je každý schopen čehokoliv každý je schopen všeho

Word by word translation


is
- je
capable
- schopný dokáže způsobilý schopně schopnej

S Synonyms of "is capable of"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More