IS HE STILL IN CZECH

Translation of Is He Still in Czech

Results: 366, Time: 0.1491

Examples of using Is He Still in a sentence and their translations

Why is he still playing this melody?
Proč pořád hraje tuto melodii?
Is he still going through with it?
Pořád si tím chce projít?
Is he still in Iraq?
Je pořád v Iráku?
Is he still certifiably insane?
Je pořád bláznivě šílený?

Je ještě

Is he still alive?
Je ještě naživu?
Is he still with you?
Je ještě u vás?

Je stále

Is he still in town?
Je stále ve městě?
Is he still in a meeting?
Je stále na meetingu?
Is he still in charge?
Ještě to tu vede?
Is he still going?
Ještě to dělá?
Other sentence examples
Is he still in there?
Je pořád tam?
Yeah, but is he still conscious?
Jo, ale je pořád při vědomí?
Is he still in ICU?
Je ještě na JIPce?
Is he still Emilio's heir?
Je pořád Emiliovým dědicem?
Is he still in 17?
Je ještě na 17?
Is he still your best brother, Case?
Je stále tvůj nejlepší bratr, Case?
Is he still down there?
Je stále tam dole?
Is he still blue?
Je ještě modrý?
Is he still working in the penitentiary?
Pracuje pořád ve vězeňství?
Is he still at the station?
Je pořád na stanici?
Is he still alive, my father?
Je ještě naživu? Můj otec?
Is he still courting that bimbo?
Pořád se dvoří té krávě?
Is he still dead?
Je pořád mrtvý?
Why is he still with us?
Proč je stále s námi?
Is he still there?
Pořád tam je?
Jorge..., is he still alive?
Jorge... je pořád naživu?
Is he still employed?
Je stále zaměstnancem?
Why is he still here?
Proč je ještě tady?
Is he still there?
Pořád tu je?
Is he still here?
Je ještě tady?

Results: 366, Time: 0.1491

Word by word translation


is
- je to
he
- on to ho mu
still
- pořád stále ještě stejně přesto

"Is he still" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More