IS TOMORROW NIGHT IN CZECH

How to say is tomorrow night in Czech

Results: 37, Time: 0.1741

Examples of using Is Tomorrow Night in a sentence and their translations

But the talent show is tomorrow night!
Ale přehlídka talentů je zítra večer!
Our first performance is tomorrow night.
Naše první vystoupení je zítra večer.
So the exchange is tomorrow night?
Takže výměna je zítra v noci?
Date number ten is tomorrow night, and we are gonna have the sex.
Rande číslo 10 je zítra večer, a budeme mít sex.

The meeting is tomorrow night.
Schůzka je zítra v noci.
The revue is tomorrow night and i need my rest.
Ta revue je zítra večer a potřebuju si odpočinout.
The next peak full moon is tomorrow night.
A úplněk je zítra v noci.
Now the play is tomorrow night.
Představení je zítra večer.
The showcase is tomorrow night, erica.
Výstavka je zítra večer, erico.
Closing night is tomorrow night.
Závěrečná přehlídka je zítra večer.
Fun fest is tomorrow night.
Festival je zítra večer.
The first homeowners' association meeting is tomorrow night at your house.
První zasedání sdružení majitelů domů je zítra večer u tebe doma.
The party is tomorrow night.
Ta párty je zítra večer.
Angie's single release party is tomorrow night.
Zítra večer bude křest angiiny desky.
City council meeting is tomorrow night.
Zítra večer je setkání městské rady.
City council hearing is tomorrow night.
Zítra večer je setkání městské rady.
The show is tomorrow night.
Představení je zítra.
According to him, it is tomorrow night, yes.
Podle něho to je zítra a ano, pozval.
Beatdown is tomorrow night.
Beatdown bude zítra.
Cinderella's ball is tomorrow night, so pay attention!
Zítra je ten popelčin bál. tak dávejte pozor!
The talent show you have all been anticipating is tomorrow night.
Přehlídka talentů, na kterou všichni netrpělivě čekáte, je už zítra večer.
Guys, i can't believe the halloween bash is tomorrow night.
Lidi, já nemůžu uvěřit tomu, že haloweenový flám je už zítra.
The battle of the bands is tomorrow night!
Ta soutěž kapel je zejtra.
Prom is tomorrow night... and we need to make 200 tissu e-paper passion pandorea.
Ples je zítra večer a my musíme nachystat 200 ubrousků se vzorem pandorea.
What's tomorrow night?
Co je zítra večer?
Oh, wait, it's tomorrow night?
Oh, počkej, to je zítra večer?
So what's tomorrow night?
A co se děje zítra večer?
That's tomorrow night.
To je až zítra večer.
Oh, wait, what's tomorrow night?
Oh, počkat, co je zítra za den?

Results: 37, Time: 0.1741

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Is tomorrow night" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More