IT IS ALSO TRUE THAT IN CZECH

How to say it is also true that in Czech

Results: 9, Time: 0.355

je také pravda že (3)

Examples of using It Is Also True That in a sentence and their translations

It is also true that the commission somewhat regrets this situation.
Je také pravda, že komisi tato situace trochu mrzí.
But it is also true that it's a long way to the canyon.
Ale také je pravda, že ke kaňonu to je ještě daleko.
It is also true that brazil is very important to cooperation in relation to the WTO.
Je také pravda, že brazílie je velice důležitá pro spolupráci se světovou obchodní organizací.
It is also true that the eu's credibility as a global actor stands or falls by our ability to shape our very own neighbourhood.
Je také pravdou, že důvěryhodnost EU, jako globálního činitele, stojí a padá s naší schopností formovat své vlastní bezprostřední sousedství.

It is also true that we have to help them in this matter, and i would like to mention the EUJUST LEX mission again.
Pravdou je však i to, že jim v tomto úsilí musíme pomáhat, přičemž bych chtěl v této souvislosti znovu připomenout misi EUJUST LEX.
It is also true that the conflicts in the region are interlinked, as was underlined by several speakers.
Rovněž je pravda, že konflikty v dané oblasti jsou vzájemně propojeny, jak zdůraznilo několik řečníků.
manifestly an improvement on what happened in the past, it is also true that in many cases, effective training that is appropriate to
Jestliže současná situace osob podstupujících odbornou přípravu představuje zjevně zlepšení oproti situaci v minulosti, je také pravda, že v mnoha případech často není dnešním stážistům poskytována efektivní
But it's also true that her boyfriend is.
Ale taky je pravda, že její přítel je.
But it's also true that the person who risks nothing... does nothing, has nothing.
Ale je také pravdou, že člověk, co nic neriskuje, co nic nedělá, nic nemá.

Results: 9, Time: 0.355

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"It is also true that" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More