IT WAS AN ACCIDENT IN CZECH

Translation of It was an accident in Czech

Results: 1760, Time: 0.1543

Examples of using It was an accident in a sentence and their translations

No, no, it was an accident.
Ne, to byla náhoda.
It was an accident.
The coroner said it was an accident, didn't he?
Podle koronera šlo o nehodu, ne?
They said it was an accident,!
Říkali, že to byla náhoda!
It was an accident!
To bylo omylem!
Yeah, I'm sorry. It was an accident.
Jo, promiň, to bylo omylem.
Kara, it was an accident.
Karo, šlo o nehodu.
The cops thought it was an accident, but it was me.
Policajti mysleli, že to byla náhoda, ale byl sem to já.
It was an accident.- Hey, Nora!
Nebylo to schválně. -Ahoj, Noro!
It was an accident, babe. I'm sorry.
Nebylo to schválně. Promiň.
It was an accident. A hunting accident.
Měl nehodu. Nehodu na lovu.
Nothing! It was an accident!
Nijak. Šlo o nehodu.
It was an accident, but, you know, he was distraught.
Možná to byla náhoda, ale stejně byl šílený.
But you all thought it was an accident.
Ale všichni jste si mysleli, že to bylo omylem.
It was an accident.
Nebylo to schválně.
No. It was an accident. No.
Ne. Bylo to neštěstí. Ne.
Slaughter said it was an accident.
Podle Slaughtera šlo o nehodu.
Perhaps it was an accident.
Možná měl nehodu,
The cops thought it was an accident, but it was me.
Policie myslela, že to byla náhoda, ale byl sem to já.
I don't think it was an accident.
Nezdá se mi, že to byla náhoda.
It was an accident.
Měl nehodu.
I'm sorry.- It was an accident,
Promiň.- Nebylo to schválně.
It was an accident.
He claims it was an accident, but no one believed him.
Prý šlo o nehodu, ale nevěřili mu.
No. No. It was an accident.
Ne. Bylo to neštěstí. Ne.
Whether it was an accident or an act of terrorism remains a question.
Jestli šlo o nehodu nebo teroristický čin, zůstává otázkou.
I thought it was an accident at first.
Nejprve jsem si myslel, že to byla náhoda.
I mean, it was an accident.
Chci říct, bylo to nedorozumění.
If I hit Slauson, it was an accident.
Pokud jsem praštil Slausona, nebylo to schválně.

Results: 1760, Time: 0.1543

See also


said it was an accident
říká , že to byla nehoda
sure it was an accident
jistá , že to byla nehoda
knows it was an accident
ví , že to byla nehoda
it was really an accident
vážně to byla nehoda to byla opravdu nehoda byla to skutečně nehoda
perhaps it was an accident
možná to byla nehoda třeba to byla nehoda možná měl nehodu
it was obviously an accident
očividně to byla nehoda byla to zjevně nehoda zřejmě to byla nehoda
then it was an accident
potom to byla nehoda pak to byla nehoda takže to byla nehoda
believe it was an accident
věřit , že to byla nehoda neuvěřili , že to byla nehoda
they said it was an accident
řekli , že to byla nehoda
it was kind of an accident
to byla tak trochu nehoda byla to taková náhoda byla to v podstatě nehoda byl to takový druh nehody
it was an accident or not
to byla nehoda nebo ne
that it was just an accident
to byla prostě nehoda to byla obyčejná nehoda to byla jenom nehoda
it was sort of an accident
to byla trochu nehoda byla to tak nějak nehoda
i thought it was an accident
považoval jsem to za nehodu vždyť to byla nehoda
was ruled an accident
vládl nehodu prohlásili za nehodu

Word by word translation


it
- to ho ji tom toho
was
- byl měl bylo byla je
accident
- nehoda náhoda havárie úraz neštěstí

S Synonyms of It was an accident


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More