IT WILL BE DARK IN CZECH

How to say it will be dark in Czech

S Synonyms

Results: 32, Time: 0.0594

Examples of using It Will Be Dark in a sentence and their translations

Soon it will be dark and time for me to take over.
Brzo bude tma a přijde můj čas na akci.
It will be dark soon and i will think of something.
Za chvíli bude tma a něco mně napadá.
The sun is fading. it will be dark soon.
Slunce zapadá, za chvíli je tma.
It will be dark soon. thank you.
Brzy bude tma. děkuju.

It will be dark in a half an hour, man!
Za půl hodiny bude tma, člověče!
It will be dark soon and he's waiting for me at home.
Brzy bude tma a on na mě čeká doma.
It will be dark before we get there.
Bude tma, než se tam dostaneme.
It will be dark before long and mighty cold.
Zanedlouho bude tma a pořádná zima.
You know the clocks go back next week, it will be dark before five.
Příští týden se posunuje čas, bude tma už před pátou.
Well, it will be dark in a couple of hours.
Za pár hodin bude tma.
It will be dark in a few hours.
Za pár hodin bude tma.
It will be dark before you get home.
Bude tma, než dojdeš domů.
Come on, man- it will be dark soon.
Na tak člověče, brzo bude tma.
The poor chap is probably hoping it will be dark.
Ten chudák nejspíš doufá, že bude tma.
If he doesn't hurry up, it will be dark.
Když si nepospíší, bude tma.
Let's find a place to rest... it will be dark soon.
Najdeme si místo k odpočinku, brzy bude tma.
Well, it will be night, it will be dark.
Bude přece noc, bude tma.
It will be dark before they can get started.
Tma bude dřív, než budou moci vyrazit.
Mei is lost it will be dark soon.
Mei se ztratila. už se brzo setmí.
Come on. it will be dark. it will be spooky.
Bude tma, bude to strašidelný a bude to zábava.
It will be dark soon! how will you find your way home then?
Brzy se bude stmívat, jak najdete cestu domů?
It will be dark soon at last.
Za chvíli bude úplná tma.
By the time i get there, it will be dark.
Než se tam dostanu, tak bude tma.
It will be dark and i will be alone.
Bude tam tma a já budu sám.
It's all over now and soon it will be dark.
Už jsme skončili a brzy se setmí.
Then it will be dark and maruška will be here.
To už bude tma a maruška bude tady.
Someday it will be dark, he will be all alone, walking to his car.
Jednou, až bude tma a on půjde sám k autu a upadnou mu klíčky, tak já mu na ně neposvítím.
We would better get back cos it will be dark soon, and they mostly come at night.
Měli bychom se raději vrátit, protože brzo bude tma a oni většinou přicházejí v noci.

Results: 32, Time: 0.0594

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "it will be dark"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More