IT WILL STILL BE IN CZECH

How to say it will still be in Czech

S Synonyms

Results: 38, Time: 0.2202

pořád to bude (7) bude ještě (3) i tak to bude (2)

Examples of using It Will Still Be in a sentence and their translations

Yes, but it will still be an important place.
Ano, ale pořád to bude významné místo.
It will still be fun. huh?
Pořád to bude legrace.
If you find that glock, it will still be in the box.
Pokud ten glock najdete, bude ještě zabalený.
It will still be fun.
Pořád to bude zábava.

It will still be after work.
I tak to bude po práci.
It won't be the same but it will still be minsk.
Nebude to ono,... ale pořád to bude minsk.
It will still be a mess, you know.
Pořád to bude zmatek, víš?
You can wait an hour or a year... but it will still be all fuzzy.
Můžeš tak být hodinu, a pořád to bude rozmazané.
Twenty years from now, it will still be how she looks today.
Za dvacet let to bude pořád to, jak vypadá dnes.
It will still be here when you get back.
Ten tu ještě bude, až se vrátíš.
It will still be on my transcript, though.
I když to pořád budu mít v záznamech.
Don't worry, it will still be fun for us.
Pro nás to bude pořád zábava.
But it will still be up to us to find him.
Ale stále ještě bude na nás ho najít.
It will still be west of here two days from now.
Za dva dny bude pořád na západ odsud.
It will still be there when i get back.
Ta tam pořád bude, až se vrátím.
A thousand years from now, it will still be ice.
A za tisíc let bude pořád pokrytá ledem.
It will still be there when the tide goes down.
Bude pořád tam až přijde odliv.
You will own the house, but it will still be mine?
Budete vlastni dům, ale pořád bude můj?
It will still be perfect.
Stalé to bude perfektní.
It will still be awful!
Pořád bude strašné!
It will still be your collar.
Pořád bude váš.
It will still be enough to keep us liquid until time runs backwards.
Pořád budeme mít dost prachů až do konce světa.
It will still be you.
Stejně to budeš ty.
Do you think it will still be here?
Myslíš si, že tu ještě vůbec budu?
It will still be efficient, clinical, and no fun.
Pořád to zůstane efektivní, klinické a bez srandy.
What are the odds it will still be in range next time it drops out?
Jaká je pravděpodobnost, že bude ještě v dosahu, až zase vyskočí?
And harrison will be with us, but it will still be romantic.
A harrison by jel s námi, ale i tak to bude romatický.
Well, if she drugged you, sir, it will still be in your system.
No, jestli vás nadopovala, tak ta látka bude ještě ve vašem těle.
But it will still be ten minutes... not five,' cause she's a half-sister.
I tak je to jen deset minut... ne pět, je to jen napůl sestra.
When taking the steriliser out of the microwave, TAKE CARE it will still be hot.
Při vyjímání sterilizátoru z mikrovlnné trouby dávejte pozor – bude stále horký.

Results: 38, Time: 0.2202

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"It will still be" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More