Translation of "it would be" in Czech

S Synonyms

Results: 6029, Time: 0.0264

bylo by to bude bude bychom si mohli byla by je by to je byl by by byla to by to bylo bylo

Examples of It Would Be in a Sentence

It would be better if I knew.
Bylo by lepší, kdybych to věděl.
I was hoping it would be one of you.
Doufal jsem, že to bude jeden z vás.

It would be better to wait.
Lepší bude počkat.
And it would be a shame if someone got shot.
A byla by škoda, kdyby někdo dostal zásah.
Preserving it would be more than a job for us.
Jeho zachování je pro nás víc než jen práce.
Maybe it would be good for you.
Třeba by ti to prospělo.
Thought it would be your cup of tea.
Říkal jsem si, že to je váš šálek čaje.

It would be a crime not to.
Byl by zločin tam nejít.
Bowling seems like it would be the better option.
Bowling by byla rozhodně lepší volba.
And it would be enough.
A to by stačilo.
Kit felt it would be safer and quicker than shopping.
Podle Kita to bylo bezpečnější a rychlejší než nákup.
What did you hope it would be?
Co to bylo za naděje?
But it would be good to have extra protection.
Ale bylo by dobrý mít nějakou extra ochranu.
I think it would be good for both of you.
Myslim, že to bude dobré pro oba z vás.
John knew it would be hard to convince you.
John věděl, že bude těžké přesvědčit tě.
But it would be fun to see Bush... Junior.
Ale byla by sranda vidět Bushe... mladšího.
And that it would be in New Jersey?
A že je v New Jersey?
Then it would be a reflection of me, not you.
Pak by vystihoval spíš mě než tebe.
Well, I would have thought it would be room service.
Myslela jsem, že to je pokojová služba.
Nesehnat it would be in a nice mess.
Nesehnat vás, byl by v pěkném průšvihu.
It would be more fun if I knew what this meant.
Legrace by byla, kdybych věděla co to znamená.
But it would be a break with all precedent.
Ale to by znamenalo porušení všech precedentů.
As if it would be illegal.
Jakoby to bylo ilegální.
It's just-- It would be nice.
Jen by bylo hezké.
It would be better if you were unconscious.
Bylo by lepší, kdybys byl v bezvědomí.
I thought it would be in lyne's house.
Myslel jsem, že to bude v Lyneově domě.
I thought it would be beautiful.
Myslela jsem, že bude krásný.
It would be better country if.
Byla by lepší zem, kdybyste.
It would be wise to learn this formula by heart".
Je moudré naučit se tuto větu srdcem.".
So it would be okay with you?
Takže by ti to nevadilo?

Results: 6029, Time: 0.0264

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
See also
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS

"It would be" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More