JUST LIKE HUMANS IN CZECH

How to say just like humans in Czech

S Synonyms

Results: 10, Time: 0.2097

stejně jako lidé (4)

Examples of using Just Like Humans in a sentence and their translations

And just like humans, thor struggled with his own limitations.
A stejně jako lidé, thor zápasil s jeho vlastní omezení.
Fish have dignity too, just like humans.
Ryby mají taky důstojnost, stejně jako lidé.
Animals are miracles of nature, just like humans.
Zvířata jsou zázraky přírody, stejně jako lidé.
Blindly doing the bidding of others, just like humans.
Slepě plníte rozkazy druhých, stejně jako lidé.

Skin: organic tissue just like humans.
Kůže: organická tkanina vypadající jako lidská kůže.
They feel fear, loneliness, and pain, just like humans do.
Cítí strach, samotu a bolest, právě tak jako lidé.
They have their likes and dislikes just like human beings.
Ano, zvířata mají své oblíbence, stejně jako lidé.
Just like human beings.
Stejně jako lidé.
The demons... they look just like human beings and they even speak human languages.
Démoni... vypadají jako lidé a dokonce mluví lidskou řečí.
Repair and replicate, just like human cells.
Opravovat a replikovat se, stejně jako lidské buňky.

Results: 10, Time: 0.2097

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "just like humans"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More