KNEW IT WAS IN CZECH

How to say knew it was in Czech

S Synonyms

Results: 82, Time: 0.1584

věděl že to je (9) věděla že je to (9) věděl že to byla (6) věděl že to byl (6)

Examples of using Knew It Was in a sentence and their translations

But everyone knew it was a suicide mission.
Ale každý věděl, že to je sebevražedná mise.
I knew it was a tango, mr.
věděla, že je to tango, pane spenci.
Kyle knew it was wrong.
Kyle věděl, že to je špatně.
I knew it was a rogue state!
věděl, že to je ganerská země!

You know, i knew it was a joke!
Víš, já věděl, že to byla jen legrace!
I knew it was my slipper.
věděla, že je to můj střevíček.
L knew it was moogie.
věděl, že to je moogie.
Columbus knew it was round.
Kolumbus věděl, že to byla koule.
I knew it was someone tory.
věděl, že to byl ňákej konzervativec.
But i knew it was just a matter of time.
Ale já věděla, že je to jen otázka času.
I fucking knew it was too good to be true!
věděl, že to je až podezřele krásný.
Everyone knew it was the peckham four.
Každý věděl, že to byla čtyřka z peckhamu.
My father knew it was a fake from the very beginning.
Můj otec věděl, že to byl podvod od samého začátku.
I knew it was terrible.
věděla, že je to hrozné.
I knew it was a mistake.
věděla, že je to chyba.
But paul knew it was the sound of revenge.
Ale paul věděl, že to byl zvuk pomsty.
I knew it was a drill.
věděl, že to byla vrtačka.
Carter knew it was a bad move, and it was.
Carter věděl, že to je chyba, a taky že byla.
Jason knew it was end of the road here.
Jason věděl, že to byl konec cesty.
I-I-I knew it was a mistake.
Já-já věděl, že to byla chyba.
I knew it was a mistake, the moment i said it.
věděla, že je to chyba, hned jak jsem to řekla.
But he knew it was false.
On ale věděl, že to byla lež.
Knew it was bad out here.
Věděla, že je to tu nebezpečný.
And i knew it was you.
A já věděla, žes to byl ty.
I knew it was rubbish which was all that mattered.
věděl, že to jsou nesmysly, a o to šlo.
Uh, who knew it was a stick?
Kdo mohl vědět, že to bylo šaltrpákou.
You knew it was a set-up!
Ty víš, že to bylo nastrčený!
Yeah, i, i knew it was something stupid.
Jo, já, já věděl, že to bylo něco hloupýho.
Just never knew it was you.
Já jen nevěděl, že to jste vy.
He's the only one who knew it was real.
On jediný ví, že to nebyla slepá.

Results: 82, Time: 0.1584

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Knew it was" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More