Translation of "ladies and gentlemen" in Czech

S Synonyms

Results: 8708, Time: 0.0046

dámy a pánové dámy a pánově

Examples of Ladies And Gentlemen in a Sentence

And here they are, ladies and gentlemen .
A tady jsou, dámy a pánové .
Ladies and gentlemen , I give you Soutine.
Dámy a pánově , představuji vám...
Nello, ladies and gentlemen !
Nello, dámy a pánové !
We have backup generators. Ladies and gentlemen , please calm down.
Dámy a pánově , uklidněte se.
But you know what, ladies and gentlemen ?
Ale víte co, dámy a pánové ?
Ladies and gentlemen , boys and girls, as I travel through this great big country of ours, this US
Dámy a pánově , kluci a holky, když tak jezdím po naší velké zemi, po našich USA, a trávím
Yes, ladies and gentlemen .
Ano, dámy a pánové .
Ladies and gentlemen ... i'm sorry, but due to... circumstances beyond our control...
Dámy a pánově je mi líto vzhledem k okolnostem...
Yes, ladies and gentlemen , a funeral
Ano, dámy a pánové , pohřeb!
Ladies and gentlemen , i'd like to make a little announcement.
Dámy a pánově , chtěI bych něco říct.
( SK) Thank you, Mr President, ladies and gentlemen .
( SK) Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové .
Yeah? Ladies and gentlemen , the Kray brothers!
Dámy a pánově , bratři Krayové.
And now, ladies and gentlemen , Mr. And Mrs. Roger Simmons.
A nyní, dámy a pánové , paní a pan Simmonsovi.
Ladies and gentlemen , agent Gracie Hart of the FBI!
Dámy a pánově , agentka Gracie Hartová z FBI!
My father, ladies and gentlemen .
Můj otec, dámy a pánové .
Ladies and gentlemen , it's almost midnight.
Dámy a pánově , blíží se půlnoc.
Here I am, ladies and gentlemen .
Jsem tu, dámy a pánové .
Ladies and gentlemen , these photos depict horrors you may be expected to react to with disgust.
Dámy a pánově , na těchto fotografiích jsou záběry, které vámi zřejmě otřesou.
You heard it, ladies and gentlemen !
Slyšeli jste to, dámy a pánové !
Ladies and gentlemen , I give you Picasso... to work your progress.
Dámy a pánově ! Vidíte Picassa přímo při práci!
Good evening, ladies and gentlemen .
Dobrý večer, dámy a pánové .
Ladies and gentlemen , we are ready for start-up.
Dámy a pánově , jsme připraveni ke startu.
-" Good evening, ladies and gentlemen ..."- Yeah.
-" Dobrý večer, dámy a pánové " Jo.
Ladies and gentlemen , my friend Richard Kimble doesn't feel well obviously so if you just go on with your dessert and coffee...
Dámy a pánově , mému příteli Richardu Kimblovi není dobře, jak vidíte, takže kdybyste pokračovali s kávou a moučníkem...
Dottie, ladies and gentlemen !
Dottie, dámy a pánové !
Good evening, ladies and gentlemen ! And welcome to a night of beauty, talent and poise.
Dámy a pánově , vítejte na přehlídce krásy, umu a šarmu.
No, no, no, no, ladies and gentlemen , please.
Ne, ne, ne, ne, dámy a pánové , prosím.
Ladies and gentlemen ,..... l have a question.
Dámy a pánově , mám pro vás otázku.
My mother, ladies and gentlemen !
Moje matka, dámy a pánové !
COOP: Ladies and gentlemen , if we had $ 25 000 more, we'd have a half-million.
Dámy a pánově , kdybychom měli o$25,000 víc v tomhle trezoru...

Results: 8708, Time: 0.0046

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "ladies and gentlemen"


ladies and gents
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More