MUST BE DONE BY IN CZECH

How to say must be done by in Czech

S Synonyms

Results: 9, Time: 0.0528

musí provést (3)

Examples of using Must Be Done By in a sentence and their translations

Installation on windows must be done by a user logged on with administrator privileges.
Instalaci v systému windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
Uninstallation on windows must be done by a user logged on with administrator privileges.
Odinstalaci v systému windows musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
Replacement of batteries must be done by an adult.
Výměnu baterií musí provádět dospělá osoba.
So, this dirty thing must be done by indirection.
Taková špinavá věc musí být provedena nepřímo.

But, it must be done by doctor.
Ale to musí být provedeno doktorem.
Installation on mac OS must be done by a user logged on with administrator privileges.
Instalaci v operačním systému mac musí provést uživatel disponující oprávněním správce.
Servicing, adjustment or repair works must be done by a specialist/ specialist workshop only.
Údržbu, přizpůsobení nebo opravy smí provádět jen odborníci nebo specializovaný servis.
Regular inspection and maintenance are important for your own safety and must be done by a MAKITA service centre.
Pravidelné kontroly a údržba jsou důležité k zajištění bezpečnosti a musí je provádět servisní středisko společnosti MAKITA.
IN FRANCE, IT IS a TRADITION THIS MUST BE DONE BY ONE BIG PUFF.
Ve francii se to podle tradice musí udělat na jeden velký fuk.

Results: 9, Time: 0.0528

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "must be done by"


must be performed by
must be carried out by

"Must be done by" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More