MY FAMILY WAS IN CZECH

How to say my family was in Czech

Results: 43, Time: 0.0943

moje rodina byla (16) moje rodina je (4) je moje rodina (3)

Examples of using My Family Was in a sentence and their translations

I wish my family was more like that.
Kéž by moje rodina byla taky taková.
But my family was in hiroshima.
Ale moje rodina byla v hirošimě.
I said my family was far more important.
Řekl jsem, že moje rodina je pro mě mnohem důležitější.
Okay, so my family was a little slow to make change.
S člověkem? jasně, moje rodina byla na změny odolná.

I never bore any illusions that my family was the cosbys.
Já jsem si nikdy žádné iluze nedělal, že je moje rodina jako cosbyovi.
And i thought my family was nuts.
A já myslel, že moje rodina je bláznivá.
If only my family was as nice and cosy as yours.
Kdyby jen i moje rodina byla tak příjemná jako vy.
I thought my family was dysfunctional.
A já myslel, že moje rodina je dysfunkční.
My family was... at the manzanar relocation center.
Moje rodina byla v ...manzanaru-centru přesídlenců.
My family was.
Moje rodina byla.
My family was in london.
Moje rodina byla v londýně.
My family was pretty rough, you know.
Moje rodina byla dost neotesaná, víš?
I wish my family was with me.
Hm, chtěla bych, aby moje rodina byla se mnou.
My family was in chicago.
Moje rodina byla v chicagu.
My family was a grand family.
Moje rodina byla vážená.
My family was here for 200 years, then it was turned into a vegetable warehouse.
Dvě stě let tu byla naše rodina a pak sklad zeleniny.
Look, before ezra, my family was as predictable as the tides.
Podívej, před ezrou byla moje rodina stejně předvídatelná jako příliv a odliv.
Um... a few years ago, my family was on a safari in africa.
Před několika lety byla moje rodina na safari v africe.
I wish my family was that big and close.
Kéž by byla moje rodina tak velká a blízká.
Nobody in my family was very nice.
Nikdo v mojí rodině nebyl moc hodný.
Everybody in my family was a cop.
V naší rodině byli policajti všichni.
For me, home was always where my family was.
Pro mě, domov byl vždy tam, kde byla moje rodina.
My family was different than other kids' families.
Naše rodina byla jiná než rodiny ostatních kluků.
My family was dysfunctional, not homicidal.
Naše rodina byla nefunkční, ne vražednická.
When the rubble was cleared... half... of my family was dead.
Když odstranili trosky polovina mé rodiny byla mrtvá.
I used to think that my family was the picture-perfect example of normal.
Já jsem si vždycky myslela, že naše rodina je normální.
When i was a kid, my family was the richest in town.
Když jsem byl kluk, má rodina byla nejbohatší ve městě.
My family was my pride and joy.
Na svou rodinu jsem byl pyšný.
My family was very rich.
Má rodina byla velmi bohatá.
My family was at nagasaki.
Má rodina byla u nagasaki.

Results: 43, Time: 0.0943

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"My family was" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More