Translation of "on the other" in Czech

Results: 4149, Time: 0.0176

na druhé druhé ostatní v jiném na druhou na druhý na druhém druhý druhého druhá

Examples of On The Other in a Sentence

Repeat this on the other side of the belt.
Opakujte tento postup na druhé straně pásu.
I used to beat up on the other kids.
Bil jsem druhé děti.

You check on the other patients.
Zkontrolujte ostatní pacienty.
One of the boys on the other floor was talking about it.
Jeden kluk v jiném patře o tom mluvil.
But on the other hand this war is still your burden.
Ale na druhou stranu je tahle válka tvé břemeno.
But on the other side, it looks straight.
Ale na druhý straně vypadá správně.
They're on the other side of the island.
Jsou až na druhém konci ostrova.

Maybe the lock's on the other side or something.
Možná je zámek z druhý strany, nebo co.
It can be hard on the other parent, too.
Pro toho druhého rodiče taky.
On the other nostril?
Druhá nosní dírka?
Repeat on the other side fig.
Postup opakujte na druhé straně obr.
Yes, on the other side.
Ano, z druhé strany, ano.
Fifteen minutes, and you are on the other side of the border.
Čtvrt hodiny a jste v jiném světě.
On the other hand, you are now a team.
Na druhou stranu jste teď tým.
My life, on the other hand.
Můj život, na druhý straně.
Leann West was on the other end of that phone.
Leann Westová byla na druhém konci toho hovoru.
And now it was on the other side of her door.
Najednou se ozývalo z druhý strany dveří.
You're black on one side and white on the other.
Jedna tvář černá, druhá bílá.
To remove completely, do the same on the other side.
Při snímání opakujte tuto operaci i na druhé straně.
I, on the other hand, think you're incredible.
Já z druhé ruky vím, že jsi neuvěřitelná.
White flowers on one side, yellow on the other.
Bílé květiny na jednu stranu, žluté na druhou.
Is Kandahar on the other side?
Kandahár je na druhý straně?
I heard a terrible noise on the other end of the phone.
Slyšel jsem hrozný zvuk na druhém konci telefonu.
Tell him i'm on the other line.
Řekni, že mám druhý hovor.
It must be on the other side of the building or something.
A nebo tohle je druhá strana budovy.
I arrived on the other side of the tree.
Přišel jsem z druhé strany stromu.
Chinese on one side and Japanese on the other.
Čínské na jednu stranu a japonské na druhou.
Floyd Hatfield is on the other side of the river.
Floyd Hatfield je na druhý straně řeky.
My co-worker has an archive on the other side of the building.
Můj spolupracovník má archiv na druhém konci budovy.
And it shone on the other child.
A druhé dítě se rozzářilo.

Results: 4149, Time: 0.0176

EXAMPLES
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS

"On the other" in other languages


Russian
Spanish
French
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More