OUR LITTLE FRIEND IN CZECH

How to say our little friend in Czech

Results: 30, Time: 0.1231

náš malý přítel (6) naší malou přítelkyní (3)

Examples of using Our Little Friend in a sentence and their translations

So, where's our little friend?
Takže kdepak je náš malý přítel?
I think our little friend has malawi bloat.
Myslím, že náš malý přítel má horečku malawi.
And with our little friend allie?
A s naší malou přítelkyní allie?
But our little friend here?
Ale tady náš malý přítel?

Um, flora... it is our little friend that i came to see.
Já jsem vlastně přišel za naší malou přítelkyní.
Our little friend needs a bigger jolt.
Náš malý přítel potřebuje silnější ránu.
I'm gonna go see where our little friend went.
Půjdu se podívat, kam šel náš malý přítel.
By the way, what's our little friend up to?
Mimochodem, co dělá náš malý přítel?
Observe what we observed with our little friend here.
Pozorujte, co jsme pozorovali s naší malou přítele sem.
How's our little friend?
Tak jak to vypadá s naším malým přítelem?
Our little friend here says you were in mexico city.
Tady náš přítelíček říká, žes byla v mexico city.
I got our little friend.
Jsem naši malou kamarádku.
So it looks like our little friend here is all the way from.
Vypadá to, že náš malý kamarád tady je až.
How's our little friend doing?
Jak se vede našemu mladému příteli?
I grew strangely attached to our little friend.
Začala jsem být zvláštně vázaná na našeho malého kamaráda.
I think i can make out our little friend right there.
Myslím, že tam můžu rozeznat našeho malýho kámoše.
Well... let's see what our little friend did today.
Dobrá... podíváme se, co náš malý přítelíček dnes dělal.
Our little friend is back!
Náš kamarádíček je zpátky!
Got an issue with our little friend over there?
Vidím, že máš nějaké účty, támhle s našim přítelíčkem.
I will take care of our little friend here.
Já se postárám tady o našeho kamarádíčka.
And some more olives for... for our little friend here.
A trochu oliv tady pro naši malou kamarádku.
Money, which in part said the french secret service her agent, our little friend valerie.
Peníze, které zčásti dodala francouzská tajná služba jejím agentem, naší malou přítelkyní valerií.
OUR LITTLE FRIEND HERE LOOKS LIKE HE COULD USE a DRINK.
Tady náš malý přítel vypadá, že by si dal drink.
Better remove our little friends before they turn blue.
Bude lepší odstranit naše malé přátele dřív než nám zmodrají.
Good night to all our little friends.
Dobrou noc všem našim malým kamarádům.
Now let's take care of our little friends.
Nyní se postarejme o naše malé přátele.
Date honey is a great delicacy for our little friends.
Datlový med, je výtečná delikatesa pro naše malé přátele.
Let's look in on our little friends.
Pojďme se podívat na naše malé kamarády.
And i'm going to talk to our little friends again.
A já si jdu promluvit znovu z našimi malými přátely.
AND OUR LITTLE FRIEND WITH THE EXPENSIVE ACNE.
Světový mír, bezvýhradnou lásku, a našeho přítelíčka s nákladnou akné.

Results: 30, Time: 0.1231

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More