PART OF TOWN IN CZECH

How to say part of town in Czech

S Synonyms

Results: 172, Time: 0.9599

Examples of using Part Of Town in a sentence and their translations

We have never even been to this part of town.
V této části města jsme nikdy nebyli.
I have family in the italian part of town.
Skvělé. mám v italské čtvrti příbuzenstvo. vaří prima kávu a špagety.
You can't be too careful in this part of town.
V téhle části města nemůže být člověk nikdy dost opatrný.
In this part of town and you had a gun.
Jsi v téhle části města a nemáš bouchačku.

Nothing new for this part of town.
To není v téhle čtvrti nic nového.
That part of town is known for drug-dealing and prostitution... no.
Ta část města je známá prodejem drog a prostitucí.
There's always some action in this part of town.
Vždycky je nějaká akce v této části města.
And what brings you to this part of town, mr. hopper?
Co vás přivádí do této čtvrti, pane hopper?
This isn't the best part of town, you know?
Tohle není zrovna nejlepší část města, víte?
Heidi, do you know why kendall was in that part of town?
Heidi, nevíte náhodou, proč byla kendall v téhle části města?
This part of town is definitely not my kind of town.
Tahle část města nepatří k mým oblíbeným.
You know them, they're from your part of town.
Znáš je dobře z vaší čtvrti.
What are you doing in this part of town?
Co děláš v téhle části města?
So what brings you to my part of town?
Tak co tě přivádí do mojí čtvrti?
Nice part of town.
Pěkná část města.
Know what she was doing in this part of town?
Nevíte, co mohla dělat v téhle části města?
You picked the wrong part of town to visit.
Vybral jste si špatnou část města na návštěvu.
Being a parent is a lot like being a cop in a bad part of town.
Být rodič je hodně jako být polda ve špatné čtvrti.
A lady from the old part of town.
Dáma ze staré části města.
That's the same part of town where the SWAT cop lost his gun.
To je stejná část města, kde ten člen swatu ztratil zbraň.
Is that why he was in that part of town?
To proto byl v téhle čtvrti?
This part of town, it's so dull.
Tahle část města, je tak nudná.
In a better part of town.
V lepší části města.
In the mexican part of town.
V mexické čtvrti.
Where's the bad part of town?
Kde je ta špatná část města?
Wow, i have never been to this part of town before.
Páni, nikdy jsem v téhle části města nebyla.
You never know what might happen in this part of town.
Nikdy nevíš, co se v týhle čtvrti může stát.
Works two or three nights a week, mexican part of town.
Má práci dva, tři dny v týdnu, v mexické čtvrti.
This isn't the best part of town.
Tohle není zrovna nejlepší část města.
Should i be afraid to ask what you're doing in this part of town?
Mám mít strach zeptat se co děláte v téhle části města?

Results: 172, Time: 0.9599

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

"Part of town" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More