THAT MAKES YOU IN CZECH

Translation of That Makes You in Czech

S Synonyms

Results: 151, Time: 0.0597

to z tebe dělá (59) to z vás dělá (27) to tě činí (5) která tě nutí (3) tě udělá (5) který tě donutí (3) to vás činí (3)

Examples of using That Makes You in a sentence and their translations

Guess that makes you a ghost.
Hádám, že to z tebe dělá ducha.
That makes you a little dangerous.
To tě činí trošku nebezpečnou.
And that makes you the queen of whores!
A to z tebe dělá královnu všech děvek!
It's the disease that makes you want to do this.
Je to nemoc, která tě nutí to dělat.

Gee, that makes you a whole lot better than those killers.
To tě činí mnohem lepším, než jsou ti vrahové.
You know what a dipshit that makes you?
Víš, jakýho moulu to z tebe dělá?
That makes you special, maybe even unique.
To tě činí neobyčejnou, možná dokonce jedinečnou.
I think anything that makes you happy is fine by me.
Myslím, že cokoliv tě udělá šťastnou, je v pořádku.
The kind of love that makes you want to believe in destiny.
Druh lásky, která tě nutí věřit v osud.
Yeah, that makes you an expert.
Jo, to z tebe dělá experta.
Technically, that makes you an accomplice.
To z tebe dělá komplice.
That makes you honorable.
To tě činí šlechetnou.
Kinda day that makes you wanna return clogs, don't you think?
Den, který tě donutí, aby si chtěla vrátit dřeváky, nemyslíš?
You're gonna find somebody that makes you happy, abby.
Najdeš někoho, kdo tě udělá šťastnou, abby.
Also known as the machine that makes you puke.
Také známý jako stroj, který tě donutí zvracet.
Something that fills you up, something that makes you hungry.
Něco, co tě nasytí, něco, co tě udělá hladovým.
And that makes you a target.
A to z vás dělá terč.
That makes you special. forget it.
To tě činí výjimečným.
So, do you know what that makes you in my book?
Takže víš, co to z tebe dělá v mým zápisníčku?
You think that makes you a hero?
Myslíte, že to z vás dělá hrdinu?
So, that makes you the lead suspect in the murder of tyler wilkes.
Takže to vás činí hlavním podezřelým ve vraždě tylera wilkese.
We do want you to find someone that makes you happy.
Chceme, aby sis našel někoho, kdo tě udělá šťastným.
And guess what that makes you ricky?
A hádej co to z tebe dělá ricky.
What's that medicine called that makes you stop drinking?
Jak se jmenuje ten prášek, který tě donutí přestat pít?
That makes you-.
To z tebe dělá.
Well, that makes you my favorite fan.
No, to z vás dělá mého oblíbeného fanouška.
Know what that makes you?
Víš vůbec, co to z tebe dělá?
I don't think that makes you a bad man, dr.
Nemyslím si, že to z vás dělá špatného člověka, doktore manchestere.
And that makes you an ace.
A to z tebe dělá eso.
Unfortunately, for you, that makes you your father's daughter.
Naneštěstí to z vás dělá dceru vašeho otce.

Results: 151, Time: 0.0597

Word by word translation


that
- že tak by je jsem
makes
- dělá nutí je dává činí
you
- to vás vám ty

S Synonyms of "that makes you"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More