THE LAST TWO IN CZECH

How to say the last two in Czech

S Synonyms

Results: 992, Time: 0.1744

poslední dva (373) poslední dvě (129) posledních dvou (123) poslední 2 (30) minulých dvou (9)

Examples of using The Last Two in a sentence and their translations

You spent the last two years in prison.
Strávil jsi poslední dva roky ve vězení.
You haven't been around the last two years.
Nebyl jsi poblíž poslední 2 roky.
Three in the last two years,
Tři za poslední dva roky.
Cause i have spent the last two weeks with them.
Protože jsem poslední dva týdny strávil s nimi.

Fourteen in the last two years, and that's just in this hospital.
Čtrnáctkrát za poslední 2 roky a to jen v této nemocnici.
In the last two weeks, wolf made a lot of changes.
V minulých dvou týdnech udělal wolf spoustu změn.
Within the last two hours.
Během minulých dvou hodin.
My son has been living abroad for the last two years.
Můj syn žil poslední dva roky v zahraničí.
The last two principals were eaten.
Dva předchozí ředitelé byli sežrání.
She's been suffering joint pain for the last two years.
Trpí bolestí kloubů poslední 2 roky.
Every day for the last two weeks, usually late at night.
Každý den za poslední dva týdny, obvykle pozdě v noci.
We will take the last two crime scenes.
My si vezmeme poslední dvě místa činu.
Tom and i were in hawaii the last two weeks of january.
S tomem jsme byli poslední 2 týdny v lednu na havaj.
I have been over all the recent material in the last two days.
Prošel jsem si veškerý materiál z poslední doby během minulých dvou dní.
Over the last two years.
Během posledních dvou roků.
Strike out the last two questions and mrs.
Vyškrtněte poslední dvě otázky a odpovědi.
Shes made eight trips abroad in the last two years.
Za poslední 2 roky byla 8krát v cizině.
After all you have seen and done over the last two years?
Po všem co jste viděly a udělaly během minulých dvou roků?
And i have been seeing someone for the last two years.
A poslední dva roky jsem se s někým vídala.
They all must have wished sometime in the last two weeks.
Všichni si to museli přát v minulých dvou týdnech.
But for the last two hours!
Ale za poslední dvě hodiny!
In the last two years your profit margin shrank 5 points.
V posledních dvou letech tvůj zisk klesl o 5 procent.
He spent the last two weeks riding every horse in rio.
Strávil minulé dva týdny osedláváním všech koních v riu.
Every day for the last two years.
Každý den za poslední dva roky.
How many murderers we banged up in the last two years?
Kolik vražd jsme za poslední 2 roky vyřešili?
There is nothing between the last two cylons and the decompression safeties.
Mezi posledními dvěma cylony a dekompresními uzávěry už nic nemáme.
Mclennen-forster for the last two years as a senior engineer.
Mclennen-forster po minulé dva roky jako hlavní inženýr.
Well, he's the third victim found in miami over the last two months.
Je třetí obětí nalezenou v miami během minulých dvou měsíců.
But the last two numbers are different.
Ale poslední dvě čísla se liší.
Where you been the last two days?
Kde jsi byl poslední dva dny?

Results: 992, Time: 0.1744

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "the last two"


"The last two" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More