THE SUPREME COURT IN CZECH

Translation of The supreme court in Czech

Results: 748, Time: 0.1458

The supreme court
vrchní soud nejvyšší soud nejvyšším soudě vrchnímu soudu nejvyššího soudu nejvyššímu soudu nejvyšším soudem
supreme courthigh courtsuperior court
supreme courthigh courtsuperior court
supreme courtthe assizes
the supreme court

Examples of using The supreme court in a sentence and their translations

The Supreme Court hereby accepts the case of Earth v. Zoidberg.
Vrchní soud přijímá případ Země vs. Zoidberg.
The Supreme Court says that we're golden.
Vrchní soud říká, že je to v pořádku.
There are not that many lawyers who appear with any regularity before the Supreme Court.
Kteří by před Nejvyšším soudem stáli pravidelně,
The Supreme Court sentenced Lee Doo-sam to 15 years in prison.
Vrchní soud odsoudil Lee Doo-sama k patnácti letům.
Florrick didn't think she was arguing before the Supreme Court.
že stojíme před Nejvyšším soudem.
That's correct. The Supreme Court has shown great bias.
Vrchní soud ukázal velkou zaujatost To je správně.
In 1983, he was arrested for protesting outside the Supreme Court.
V roce 1983, byl zatčen za protestování před Nejvyšším soudem.
The supreme court refused to hear your appeal. l'italien.
L'Italiene, vrchní soud odmítl vyslechnout tvé odvolání.
The judicial, represented by the Supreme Court, the executive, that's the president,
Výkonnou, což je prezident, justiční, zastoupenou Nejvyšším soudem.
And the Supreme Court answered,
A Vrchní soud odpověděl.
The Supreme Court just announced they're gonna hear Reed v.
Vrchní soud právě oznámil,
The Supreme Court just announced they're gonna hear.
Vrchní soud právě oznámil, že projednají odvolání.
An injustice she asked the Supreme Court to correct.
Nespravedlnost, kterou chtěla, aby napravil Vrchní soud.
It's the supreme court.
To je Vrchní soud.
How do you know about the Supreme Court and prayer?
Jak víš o Nejvyšším soudu a modlení?
I told him about the Supreme Court and he was devastated.
Řekla jsem mu o nejvyšším soudu a ranilo ho to.
So your dream was to argue a case before the supreme court.
Takže tvým snem bylo vyhrávat případy před vyšším soudem.
Having listened to the motion of the General Prosecutor, the Supreme Court decided.
A po vyslechnutí návrhu prokurátorky Generální prokuratury PLR Nejvyšší soudu rozhodl.
The learned counsel mentioned something about the supreme court.
Teď mluví o vrchním soudu.
I won't be wandering around the Supreme Court in my boxer shorts anytime soon.
Nebudu v blízké domě chodit po Nejvyšším soudu v trenkách.
The Supreme Court case Fong Yue Ting v. United States,
Případ Ústavního soudu Fong Yue Ting vs. Spojené státy,
Name all the Supreme Court Justices.
Jména všech Supreme Court právních systémů.
The Supreme Court.
Thousands of people petition the Supreme Court.
K Nejvyššímu soudu se odvolávají tisíce lidí!
The Capitol and the Supreme Court have been evacuated.
V Kapitolu a u Nejvyššího soudu již došlo k evakuaci.
She's not getting the Supreme Court seat.
To místo u Nejvyššího soudu nedostane.
All we have now is the Supreme Court, right? That's that?
Takže teď můžeme jít k Nejvyššímu soudu, že?
In an interrogation. The Supreme Court said that we're allowed to lie.
Podle Nejvyššího soudu u výslechu můžeme lhát.
The Supreme Court nomination hearing is Wednesday.
Nominace na soudce Nejvyššího soudu je ve středu.
You defend the Supreme Court's dispute regarding the extradition agreement.
Ubranit spor Nejvyssiho soudu ohledne dohody o vydavani.

Results: 748, Time: 0.1458

Word by word translation


supreme
- nejvyšší vrchní supreme vrcholný nadřazený
court
- soud dvůr soudní court hřiště

S Synonyms of The supreme court


high court
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More