THINK ABOUT WHAT IN CZECH

Translation of Think About What in Czech

S Synonyms

Results: 131, Time: 0.0431

přemýšlej o tom co (35) zamysli se nad tím co (14) mysli na to co (17) přemýšlet o tom co (12) přemýšlejte o tom co (7) popřemýšlej o tom co (7) myslete na to co (6) promyslet co (5) promysli si co (4) zamyslete se nad tím co (3) rozmysli si co (3) vzpomeň si co (2)

Examples of using Think About What in a sentence and their translations

Annie, think about what you're saying.
Annie, přemýšlej o tom, co říkáš.
Now go to class, and think about what i said.
Teď jdi do třídy a přemýšlej o tom, co jsem ti řekla.
Slow down and think about what you're doing.
Zpomal a zamysli se nad tím, co děláš.
Wait... kyle, think about what you're saying.
Počkej... kyle, zamysli se nad tím, co říkáš.

Think about what he did to mom.
Mysli na to, co provedl mámě.
Liv, think about what you're doing.
Liv, přemýšlej o tom, co děláš.
He's got to suffer a little and think about what he's done.
Musí trochu trpět a přemýšlet o tom, co provedl.
Think about what mama's gonna do.
Mysli na to, co udělá máma.
Please, peter, think about what you're doing.
Prosím, petere, zamysli se nad tím, co právě děláš.
Just think about what i said.
Jen přemýšlej o tom, co jsem řekla.
Think about what's best for you.
Mysli na to, co je pro tebe nejlepší.
Why don't you just calm down and think about what you're doing?
Proč se prostě neuklidníš a nezačneš přemýšlet o tom, co děláš?
But think about what i'm saying.
Ale přemýšlejte o tom, co jsem říkal.
Better think about what i said.
Přemýšlej o tom, co jsem ti říkal.
Rafi, think about what is saying.
Rafi, zamysli se nad tím, co říkáš.
Mac, think about what you're doing.
Macu, přemýšlej o tom, co děláš.
Think about what matters here.
Mysli na to, co je důležité.
Let him think about what he's done.
Aby mohl přemýšlet o tom, co udělal.
Now, just think about what i'm saying.
Teď jen přemýšlejte o tom, co říkám.
Silvia, think about what you' re gonna do.
Silvie, dobře popřemýšlej o tom, co jsem ti předtím říkala.
Please think about what you're doing.
Prosím, zamysli se nad tím, co děláš.
But think about what i said.
A přemýšlej o tom, co jsem řekl.
Just think about what you're doing.
Jen popřemýšlej o tom, co děláš.
And think about what i said.
A přemýšlejte o tom, co jsem řekla.
It did make me think about what's important though. you know?
Donutilo mě to přemýšlet o tom, co je důležité, víš.
Just look at that scene and think about what happened today.
Prostě se podívejte na to místo a myslete na to, co se dnes stalo.
Ariel, think about what you're doing!
Ariel, zamysli se nad tím, co děláš!
Think about what's at the mall.
Mysli na to, co je v obchoďáku.
Think about what you want, aileen.
Přemýšlejte o tom, co chcete, aileen.
Think about what the state's done for you... your entire life.
Myslete na to, co pro vás stát udělal... za celý život.

Results: 131, Time: 0.0431

Word by word translation


think
- myslím myslet přemýšlet si myslet přemýšlej
about
- na asi ohledně třeba takhle
what
- co jaký jaké čem jaká

S Synonyms of "think about what"


"Think about what" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More