Translation of "this is my" in Czech

Results: 7768, Time: 0.0066

tohle je můj to je můj mám

Examples of This Is My in a Sentence

And this is my son...
A tohle je můj syn...
- This is my brother here, Rahaman Ali.
- To je můj bratr tu, Rahaman Ali.
Ladies and gentlemen, this is my proposal to you.
Dámy a pánové, mám pro vás následující návrh.
Lois, this is my life.
Lois, tohle je můj život.
This is my father, and my brother, Sigfredo.
To je můj otec a tohle můj bratr Sigfredo.
This is my chance to send him back to Malibu.
Mám šanci ho poslat zpátky do Malibu.
This is my father, fistel brandythorn.
Tohle je můj otec, Fistel Brandythorn.
This is my son, Cheng Bo.
To je můj syn, Cheng Bo.
This is my chance to do a good deed.
Mám příležitost udělat dobrý skutek.
And this is my nephew Harry.
A tohle je můj synovec Harry.
This is my partner, Jerry Eaans.
To je můj partner, Jerry Eaans.
This is my one chance to see a woman naked without having to spoon her after.
Mám jedinečnou šanci vidět holku nahou, aniž bych se s ní pak musela mazlit.
This is my life, Bess.
Tohle je můj život, Bess.
This is my " la expeditrisa".
To je můj " la expeditrisa".
Maybe this is my chance to change that.
Možná mám šanci to změnit.
But this is my husband.
Ale tohle je můj manžel.
Joe, this is my oldest son.
Joe, to je můj nejstarší syn.
This is my real home now, where my family lives.
- Teď mám skutečný domov tady. Tam, kde žije má rodina.
And this is my new boss.
A tohle je můj nový šéf.
This is my brother, Henry.
To je můj bratr, Henry.
Guess this is my lucky day.
Asi mám šťastnej den.
And this is my father, and, and my--
A tohle je můj otec, a, a moje...
Charlotte, this is my brother.
- Charlotte, to je můj bratr.
This is my shot at finally winning something.
Mám šanci konečně něco vyhrát.
i'm Marny, and this is my husband Gary.
Jsem Marny, a tohle je můj manžel Gary.
This is my son David.
To je můj syn David.
This is my holiday, i'm going to the pub.
Mám volno, zajdu si do hospody.
And this is my world.
A tohle je můj svět.
This is my son, Hector.
To je můj syn Hector.
And I don't know if you heard Mr. Betcher or not, but, technically, this is my vacation time now.
Nevím, jestli jsi slyšela Betchera, ale technicky mám dovolenou.

Results: 7768, Time: 0.0066

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More