TO BE MORE IN CZECH

How to say to be more in Czech

S Synonyms

Results: 302, Time: 0.1664

být víc (107) být více (40) byl víc (14) být mnohem (7) byla víc (9)

Examples of using To Be More in a sentence and their translations

Because i need to be more than a band-aid, claire.
Protože potřebuji být víc než jen náplast, claire.
Longer PINS tend to be more secure.
Delší PIN mají tendenci být mnohem bezpečnější.
I want to be more than just a name on a piece of paper.
Chci být víc, než jen jméno na kusu papíru.
It's got to be more selfless than that.
To musí být mnohem méně nezištné.

You want to be more like jeff and steph?
Chceš být víc, jako jeff se steph?
You want to be more successful? we need to continue to be successful.
Chcete být ještě úspěšnější?
Mike, it's got to be more selfless than that.
Musí to být mnohem méně sobecké, miku.
You should try to be more like her.
Měla by ses snažit být víc jako ona.
She wants to be more female than she is.
Chce být ještě ženštější, než je.
You really need to be more like-- like me.
Opravdu musí být spíš- jako já.
Rita to be more like you.
Rito, být trochu jako ty.
She's helping me to be more efficient.
Pomáhá mi být víc efektivnější.
There has to be more to this dress.
K těm šatům musí být ještě něco.
New things seem to be more attractive.
Nové události se zdají být mnohem přitažlivější.
Oh, you want to be more like adam and jen.
Tak ty chceš být víc jako adam a jen.
Figure he ought to be more careful.
Usuzuji, že měl být mnohem opatrnější.
We could all stand to be more like parker.
Všichni by se měli snažit být trochu jako parker.
You probably need to be more direct.
Asi musí být více přímá.
Try to be more sociable.
Zkus být více společenská.
I think we wanted to be more of a chameleon type of band.
Myslím, že jsme chtěli být víc taková chameleonská kapela.
I would like him to be more like rick.
Chtěla bych, aby byl víc jako rick.
Well, you have taught me to be more observant of human interaction.
Učil jsi mě, abych byla víc všímavá k lidské interakci.
I want him to be more than a friend.
Chtěla jsem, aby byl víc, než kamarád.
But you need to be more careful.
Ale musíte být více opatrná.
But... it has to be more than empty words.
Ale... musí to být víc než prázdná slova.
I have to be more aggressive.
Mám být více agresivní?
I asked her to be more careful.
Prosila jsem jí, aby byla víc opatrná.
You just want me to be more like you, but i'm not.
Vy jen chcete, abych byl víc jako vy, ale nejsem.
And you have never wanted to be more than that.
A nikdy jsi nechtěla být víc než to.
We want to be more part of europe.
Chceme být více součástí evropy.

Results: 302, Time: 0.1664

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More