Translation of "to go to" in Czech

Results: 3381, Time: 5.2758

jít do jet do chodit do zajít do odjet do letět do odejít do zajet do přejít na navštívit vyrazit do jezdit do odjedu do táhne k chození do odcestovat do se vydat do se vrátit k běž do chodíš do nepůjdeme do zajela do jedeš do namířeno do jděte do chodily do zajdu do pustit se do

Examples of To Go To in a Sentence

And now you want to go to Fanø?
- A teď chceš jít do Fanö.
i'd like to go to Italy, Greece or France.
Já bych chtěla jet do Itálie nebo do Řecka nebo do Francie.
You give me one good reason why you don't want to go to church.
Dejte mi jeden dobrý důvod, proč nechcete chodit do kostela.
If you two want to go to a fairground, be my guest.
Jestli si vy dva chcete zajít do lunaparku, pro mě za mě.
Finally, Pod is going to be able to go to Las Vegas for that life-changing surgery.
Pod bude moct konečně odjet do Las Vegas na život měnící operaci.
So we need to go to the forests of Chechnya, find and destroy a stealth plane which may
Takže musíme letět do Čečenska, v lesích najít a zníčit to letadlo které možná spadlo a možná
Let me to go to Tenby to see them.
Dovol mi odejít do Tenby, abych je navštívila.
For we have to go to Norwood to see brother Bartholomew.
Musíme totiž zajet do Norwoodu za mým bratrem Bartholomewem.
We need to go to a level 3 lockdown.
Potřebujeme přejít na uzavření 3. úrovně.
I want to go to Austria one day, with my daughter.
Jednou chci Rakousko navštívit , se svou dcerou.
Do you want to go to Vegas with me?
Nechceš se mnou vyrazit do Vegas?
Nobody wants to go to a camp where everyone's been slaughtered.
Nikdo nechce jezdit do tábora, kde byli všichni povražděni.
So finally I agreed to go to Thailand for a while.
Tak jsem nakonec souhlasil, že na čas odjedu do Thajska.
I should've told her to go to hell.
Měl jsem jí říct, ať táhne k čertu.
They were best friends, they went to school together, until it was unsafe for Georgia to go to school.
Byly nejlepší kamarádky. Chodily spolu do školy, dokud pro Georgiu nezačalo být chození do školy nebezpečné.
Sounds good, but I can't afford to go to Europe right now.
Zní to dobře, ale nemohu právě teď odcestovat do Evropy.
If you want to speak to him, then you'll have to go to the desert.
Chceš-li s ním mluvit, musíš se vydat do pouště.
Please give me the strength to go to Tak Gu.
Prosím, dej mi sílu, se vrátit k Tak Guovi.
Maggie, I want you to go to bed now, all right?
Maggie, okamžite běž do postele, jasné?
You used to go to school right now.- Okay.
- Ty touhle dobou chodíš do školy
If you must know, we have a long standing agreement never to go to bed sober.
Když jinak nedáte, máme letitou dohodu, že nepůjdeme do postele střízliví.
fact remains, Nicole Seymour was alone long enough to go to the mill, kill her ex-husband and join the others on the veranda.
Seymourová byla sama dost dlouho na to, aby zajela do mlýna, zabila svého bývalého manžela a pak se připojila k ostatním na verandě.
How come you decided to go to America?
Jak to, že jedeš do Ameriky?
According to the papers, it was commissioned to go to St Catharines.
Podle papírů, měla namířeno do St Catharines.
Jin, I need you to go to the caves and get Jack, okay? You understand?
Jděte do jeskyně pro Jacka, rozumíte?
Yes, I want my kids to go to a Trouble-free school.
Ano, chci, aby mé děti chodily do školy bez potíží.
Then I have to go to the flower shop for my wedding.
Pak zajdu do květinářství nakoupit na mou svatbu.
it's time to go to work..... if you're feeling strong enough.
Je čas pustit se do práce.....pokud se na to cítíš dost silný.
But you want to go to Aydindril.
Ale chceš jít do Aydindrilu.
- Why do we need to go to the city?
Proč potřebujeme jet do města?

Results: 3381, Time: 5.2758

EXAMPLES
Examples
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More