Translation of "to go to" in Czech

Results: 4043, Time: 7.862

jít do jít na jet do jít k chodit do jet na odjet do jít zajít do chodit na jít za zajít na aby šel letět do jet k zajet do přejít na jet letět na odejít do chodit navštívit jezdit do

Examples of To Go To in a Sentence

Italy wants to go to war.
Itálie chce jít do války.
But she's always wanted to go to harvard.
Ale vždycky chtěla jít na harvard.

Want to go to the museum?
Chceš jít do muzea?
Mother wants to go to the police.
Matka chce jít na policii.
Do you want to go to the museum?
Chcete jít do muzea?
I want to go to tokyo, and i want to be a princess!
Já chci jet do tokya a chci být princeznou!
Yes, and i intend to go to the police.
Ano a hodlám jít na policii.

Well, i have always wanted to go to europe, sir, but.
No, vždy jsem chtěl jet do evropy pane, ale--.
I want to go to the river now.
Já chci jít k řece hned teď.
I want to go to war.
Chci jít do války.
They would have to go to special schools.
Museli by chodit do zvláštních škol.
But you want to go to europe.
Ale chceš jet do evropy.
You want to go to rome?
Chcete jít do říma?
Why didn't you want to go to dinner with jim and adele?
Proč jsi nechtěl jít na večeři s jimem a adele?
We don't want to go to court.
Nechceme jít k soudu.
Because caitlin wants to go to the beach.
Protože caitlin chce jet na pláž.
I want to go to italy with you.
Chci jet do itálie s vámi.
I have always wanted to go to CU.
Vždycky jsem chtěl jít na CU.
We need to go to marly.
Musíme jít k marly.
But you want to go to aydindril.
Ale chceš jít do aydindrilu.
Yeah, but kids have to go to school.
Ale děti musí chodit do školy.
Why aren't we allowed to go to bai hua liao?
Proč nemáme dovoleno chodit do bai hua liao?
I want to go to harvard to study journalism and political science.
Chci jít na harvard studovat žurnalistiku a politické vědy.
They want to go to the border with the rest of the refugees.
Chtějí jít k hranicím spolu s ostatními utečenci.
But we don't want to go to sectionals without you.
Nechceme jet na výběrovky bez vás.
But nobody wants to go to hell.
Ale nikdo nechce jít do pekla.
And why do you want to go to europe?
A proč chceš jet do evropy?
We were even about to go to the cote d'azur.
Byli jsme odhodláni odjet do coted'azur.
But i don't want to go to summer camp.
Ale já nechci jet na letní tábor.
I have always wanted to go to a civil war reenactment.
Vždycky jsem chtěl jít na rekonstrukci občanské války.

Results: 4043, Time: 7.862

EXAMPLES
SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More