TO SIGN IN IN CZECH

How to say to sign in in Czech

Results: 10, Time: 0.1706

se podepsat (4)

Examples of using To Sign In in a sentence and their translations

But you do have to sign in.
Ale musíte se podepsat.
Don't forget to sign in.
Nezapomeňte se podepsat.
You need to sign in.
Musíte se podepsat.
You know where to sign in.
Víte, kde se podepsat.

Hey, slick, you forgot to sign in.
Hej, ty, zapomněl ses podepsat.
You will need this code to sign in to pandora from your media player.
Tento kód budete potřebovat pro přihlášení ke službě pandora z přehrávače.
No need to sign in.
Nemusíte se zapisovat, to je v pořádku.
Used a fake name to sign in.
Podepsal se falešným jménem.
You will also be asked to sign in or set up your google account.
Budete rovněž vyzváni, abyste se přihlásili k svému účtu google nebo abyste si jej vytvořili.
If prompted to sign in, select yes, then press OK, and enter your picasa.
Pokud budete vyzváni k přihlášení, zvolte možnost yes( ano), stiskněte.

Results: 10, Time: 0.1706

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More