TO STOP IN IN CZECH

How to say to stop in in Czech

S Synonyms

Results: 9, Time: 0.1625

zastavit v (4)

Examples of using To Stop In in a sentence and their translations

We gots to stop in tooele first and gas up the ride.
Budem ještě muset nejdřív zastavit v tooele a natankovat na cestu.
Hey... maybe we ought to stop in one of those small towns.
Možná, že bychom měli zastavit v jednom z těch malých měst.
We have to stop in texas on the way.
Musíme se cestou zastavit v texasu.
I would like to stop in kraków.
Chci se zastavit v krakově.

Wanted to stop in before bailey took you home.
Chtěl jsem se tu zastavit, než tě baileyová odveze domů.
I just wanted to stop in.
Jenom jsem se tady chtěla zastavit.
For the record, she's the one who wanted to stop in a motel, not me.
Jen pro pořádek, to ona byla tou, kdo chtěl zastavit v motelu, ne já.
I want to stop in västervik tomorrow to see if my winter coat's ready.
Chci se zítra zastavit ve västerviku podívat se, jestli je můj zimní kabát už hotový.
The feds want her to stop in when she gets back to indio.
Federálové po ní chtějí, aby se u nich zastavila, až bude zas v indiu.

Results: 9, Time: 0.1625

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "to stop in"


dwell on

"To stop in" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More