WAS HIS BROTHER IN CZECH

How to say was his brother in Czech

S Synonyms

Results: 52, Time: 0.0475

byl jeho bratr (13)

Examples of using Was His Brother in a sentence and their translations

That was his brother, michael.
To byl jeho bratr, michael.
It was his brother... and that girl.
To byl jeho bratr... a to děvče.
Tiny was his brother.
Tiny byl jeho bratr.
It was his brother!
To byl jeho bratr!

After all, pop was his brother.
Pop byl jeho bratr.
That was his brother, huh?
To byl jeho bratr, že jo?
For frank, that person was his brother, marc.
Ve frankovo případě to byl jeho bratr mark.
Was his brother part of the same tour group?
Byl jeho bratr členem stejného zájezdu?
How do you know it was his brother?
Jak víte, že to byl jeho bratr?
And only later on you realised that the complainant was his brother?
A teprve později jste se dozvěděla, že poškozený byl jeho bratr?
Was his brother at the bar with him?
Byl jeho bratr také v baru?
Was his brother a genius too?
Je jeho bratr taky génius?
South dakota was his brother, from west virginia.
Jižní dakota byl jeho brácha, ze západní virginie.
All right, what was his brother doing outside?
Dobře, co tedy jeho bratr dělal venku?
I think it was his brother.
Myslím, že to byl jeho brácha.
Somchai beat the drums, sompong was his brother, lots of singers, lots of speakers.
Somchai hrál na bicí, sompong byl jeho bratr, plno zpěváků, plno repráků.
Look, the only person that he really cared about was his brother.
Hele, jediný člověk, o kterého se opravdu staral, byl jeho bratr.
Alexandra, there's his brother.
Alexandro, tamhle je jeho bratr.
That's his brother, charley ford, he's in the james gang.
To byl jeho bratr charley ford, ten je členem jamesova gangu.
Dr. collins is his brother?
Ředitel collins je jeho bratr?
This is his brother.
To je jeho bratr.
One of them is his brother.
Jeden z nich byl jeho bratr.
And this is his brother, evan r.
A tohle je jeho bratr evan r.
And this is his brother?
A to je jeho bratr?
And this is his brother, raoul.
A tohle je jeho bratr raoul.
And einar is his brother.
A einar je jeho bratr.
Yes, that's his brother.
Ano, to je jeho bratr.
No. that's his brother, soledad.
Ne to je jeho bratr.
Where's his brother? i don't know.
Kde je jeho bratr?
Who's his brother?
Kdo je jeho bratr?

Results: 52, Time: 0.0475

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "was his brother"


"Was his brother" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More